3% VALORIZÁCIA JE NEDOSTATOČNÁ, ROKUJEME ZA JEJ ZVÝŠENIE

Dňa 15.06.2022 bolo v spravodajskej televízii TA3 v relácii Téma dňa moderátorom konštatované, že „… policajti a ďalší, ktorí patria do toho rezortu (MV SR), sa uspokojili s tým 3% navýšením“. Aj v tejto spojitosti sa množia na OZP v SR rôzne otázky okolo témy valorizácie platov v rezorte ministerstva vnútra. Zároveň sa aj v členskej základni rozprúdila diskusia k tejto téme.

V prvom rade treba uviesť, že konštatovanie moderátora v spomínanej diskusnej relácii bolo nekorektné, bez relevantného overenia, keďže v rezorte vnútra neboli otázkou valorizácie oslovení obaja sociálny partneri.

Ďalej treba spomenúť, že OZP v SR svoju nespokojnosť s navrhnutou výškou valorizácie prvýkrát vyslovilo v rámci kolektívneho vyjednávania Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022, ktoré prebiehalo na Úrade vlády SR koncom minulého roka. Treba pripomenúť, že predseda OZP v SR bol vo vyjednávacom tíme, keďže OZP v SR je riadnym členom KOZ SR (pozn. dňom 16.06.2022 sa predseda OZP v SR stal aj členom predstavenstva KOZ SR).

Kontinuálne bola nespokojnosť s výškou valorizácie platov prezentovaná OZP v SR aj pri vyjednávaní Kolektívnych zmlúv pre rok 2022 v rámci rezortu vnútra (OZP v SR vo svojom prvotnom návrhu prišlo s 13 %-tnou valorizáciou). Rezort vnútra deklaroval akceptáciu valorizácie platov len vo výške, aká vzišla z kolektívneho vyjednávania na úrade vlády.

Rýchlo rastúca inflácia priniesla opätovnú potrebu otvorenia otázky vyššej valorizácie platov policajtov, Horských záchranárov, zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a verejnom záujme aj v rámci rezortu vnútra. Preto OZP v SR túto otázku vyslovilo na pôde MV SR na pracovnom stretnutí dňa 09.06.2022. Témou pracovného stretnutia bola požiadavka OZP v SR na vyššiu hodnotu stravného gastrolístka.

V súčasnej dobe paralelne začínajú prebiehať stretnutia k požiadavke prehodnotenia dohodnutej valorizácii platov (od 01.07.2022 vo výške 3%) aj na úrovni zástupcov úradu vlády a KOZ SR. Jedným z členov vyjednávacieho tímu bude opäť aj predseda OZP v SR. Najbližšie stretnutie je naplánované v nasledujúcom 25. týždni. Je potrebné si uvedomiť, že výsledky týchto rokovaní budú mať významný vplyv na požadované prehodnotenie valorizácie platov a to aj u policajtov, Horských záchranárov, zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a verejnom záujme. Preto je v týchto dňoch našim primárnym záujmom túto otázku vyriešiť.

OZP v SR dnes vidí hlavný priestor za rokovacím stolom a to na úrovni rezortu vnútra ako aj vlády. Až konečné výsledky rokovaní rozhodnú o ďalších krokoch OZP v SR o ktorých budeme všetkých informovať.