Benefit – MultiSport

 

Vážení užívatelia Multisport kariet,

 

Dňa 03. júna sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami MulltiSport. Predmetom stretnutia bolo vyrokovať lepšie užívateľské podmienky. Definitívne rozhodnutie bude 15.6.2022. O konečných výsledkoch  vás budeme informovať prostredníctvom predsedov Krajských rád, základných organizácií, ako aj našej webovej stánky či Facebooku.

Dovtedy vás žiadame aby ste nerobili žiadne platby, a tiež aby ste si pozastavili trvalé príkazy, nakoľko cena tohto benefitu bude iná.

 

Ďakujeme za trpezlivosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnosť kariet MultiSport je od 10. 12. 2021 obnovená. Používateľom, ktorí zaplatili za mesiac december, bude vrátená alikvotná čiastka za dni, keď bolo používanie MultiSport karty pozastavené (01.-09. 12. 2021). Od 10. 12. 2021 môžete kartu používať. Odporúčame si pred návštevou športoviska overiť jeho režim fungovania.

 

***

 

Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. V prípade záujmu o kartu je potrebné vyplniť a zaslať scan súhlasu so spracovaním osobných údajov p. Kvetkovej a zaplatiť poplatok za užívanie karty vo výške 27,- EUR najneskôr do 15. dňa v mesiaci na účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037. Je možné objednať aj detskú kartu MultiSport pre deti do 15 rokov veku vrátane za 15,- EUR mesačne. Objednávka bude následne odoslaná do výroby a koncom mesiaca bude karta doručená predsedovi Vašej základnej organizácie, ktorý Vám ju odovzdá.

Ďalšie platby realizujte najneskôr do 15. dňa v mesiaci pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.). Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR a v správe pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko majiteľa karty MultiSport. Odporúčame nastaviť si trvalý príkaz, aby nedošlo k zablokovaniu karty z dôvodu nezaplatenia poplatku.

Číslo účtu na zasielanie platieb za kartu MultiSport: SK14 0900 0000 0051 5902 6037.

 

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Nikola Kvetková, 09610-51952, nikola.kvetkova @ minv.sk – správkyňa Multisportu

Roman Laco, 09610-51954, 0905-510016, roman.laco @ minv.sk – podpredseda OZP v SR

Kristína Figurová, 09610-51950, kristina.figurova @ minv.sk – tajomníčka OZP v SR

 

 

Multisport – POKYNY 2022 (pdf, 186 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov – MultiSport (rtf, 52 kB)

S kartou MultiSportu na REKOLE! (pdf, 250 kB)

My MultiSport – nová, bezplatná platforma, ktorá vás bude baviť (pdf, 707 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Slovensko k 10. 08. 2020 (xlsx, 335 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Česko (xlsx, 740 kB)

 

FACEBOOK               INSTRAGRAM               LINKEDIN