Benefit – MultiSport

Dňa 07. 06. 2019 bola podpísaná zmluva medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a spoločnosťou MultiSport o poskytovaní ich produktov za garantovane najvýhodnejšie ceny pre členov OZP v SR v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Doterajší užívatelia kariet MultiSport, ktoré boli poskytované v rámci bratislavských základných organizácií OZP v SR, sa presúvajú  pod novopodpísanú zmluvu. Žiadame preto platby od mesiaca júl 2019 realizovať na nový účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 vo výške 24,50 EUR vždy do 15. dňa v mesiaci, pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.) Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR a v správe pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko majiteľa karty MultiSport.

Zároveň je potrebné k žiadosti vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslať jeho scan.  

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Zuzana Zedková, tel. 09610 51952, zuzana.zedkova @ minv . sk  – správkyňa Multisportu

Roman Laco, tel. 09610 51954, mobil 0905 510 016, roman.laco @ minv . sk – podpredseda OZP v SR

Katarína Balážová, tel. 09610 51950, katarina.balazova2 @ minv . sk – tajomníčka OZP v SR

Súhlas so spracovaním osobných údajov – MultiSport (rtf, 6,2 kB)

 

Nové začiatky s kartou MultiSport (pdf, 676 kB)

 

 

 

Prehľad MultiSport partnerov Slovensko k 15. 01. 2020 (xlsx, 310 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Česko (xlsx, 740 kB)

Nové začiatky s kartou MultiSport (pdf, 676 kB)

 

Multisport – informácie (pdf, 499 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (rtf, 6,2 kB)