Benefit – MultiSport

Dňa 07. 06. 2019 bola podpísaná zmluva medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a spoločnosťou MultiSport o poskytovaní ich produktov za garantovane najvýhodnejšie ceny pre členov OZP v SR v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Doterajší užívatelia kariet Multisport, ktoré boli poskytované v rámci bratislavských základných organizácií OZP v SR, sa presúvajú  pod novopodpísanú zmluvu. Žiadame preto platby od mesiaca júl 2019 realizovať na nový účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 vo výške 24,50 EUR vždy do 15. dňa v mesiaci, pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.) Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR.

Zároveň je potrebné k žiadosti vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslať jeho scan.  

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Zuzana Zedková, 09610-51952, zuzana.zedkova@minv.sk  – správkyňa Multisportu

Roman Laco, 09610-51954, 0905-510016, roman.laco@minv.sk – podpredseda OZP v SR

Katarína Balážová, 09610-51950, katarina.balazova2@minv.sk – tajomníčka OZP v SR

Multisport – informácie (pdf, 499 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (rtf, 6,2 kB)