Benefit – MultiSport

 

 Súťaž – Zabehni si s kolegami (klikni sem)

 

Dňa 01. 07. 2020 opätovne po skončení pandémie ponúkame jedinečnú možnosť pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport za garantovane najlepšiu cenu v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  

Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty Multisport, ktorí si kartu objednajú do 16. 06. 2020 na e-mail zuzana.zedková@minv.sk, prípadne na tel. 09610-51952, 09610-51950, budú mať kartu aktivovanú dňom 01. 07. 2020. Doterajším užívateľom bude karta aktivovaná dňom 01. 07. 2020, ak poplatok na mesiac júl 2020 vo výške 27,- EUR bude pripísaný na účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 najneskôr dňa 29. 06. 2020. Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR a v správe pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko majiteľa karty MultiSport. Zároveň vás žiadame ďalšiu realizáciu platieb pomocou trvalého príkazu v bankách, vždy do 15. dňa v mesiaci, pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.) 

Zároveň je potrebné k žiadosti vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslať jeho scan.  

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Zuzana Zedková, tel. 09610 51952, zuzana.zedkova @ minv . sk  – správkyňa Multisportu

Roman Laco, tel. 09610 51954, mobil 0905 510 016, roman.laco @ minv . sk – podpredseda OZP v SR

Katarína Balážová, tel. 09610 51950, katarina.balazova2 @ minv . sk – tajomníčka OZP v SR

Súhlas so spracovaním osobných údajov – MultiSport (rtf, 6,2 kB)

Multisport – informácie (pdf, 254 kB)

MultiSport novinky tohto leta (pdf, 1 MB)

 

 

 

Vyskúšajte novú platformu My MultiSport, ktorá vám ponúka nasledovné sekcie:

ONLINE – archív rôznych typov on-line cvičení s profesionálnymi trénermi pre začiatočníkov i pokročilých. Live Stream videá pridávané každý deň.

ŠPORTOVISKÁ – nový prehľadný vyhľadávač športovísk na celom Slovensku a v Českej republike.

Viac informácií nájdete v priloženom PDF súbore:

 

Nová platforma My Multisport (pdf, 886 kB)

 

 

Prehľad MultiSport partnerov Slovensko k 17. 07. 2020 (xlxs, 326 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Česko (xlsx, 740 kB)

Nové začiatky s kartou MultiSport (pdf, 676 kB)

Nová platforma My MultiSport (pdf, 885 kB)

 

Multisport – informácie (pdf, 254 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (rtf, 6,2 kB)