Benefit – MultiSport

Pozastavenie platnosti kariet MultiSport

Vážení užívatelia kariet MultiSport,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, spoločnosť Benefit System Slovakia, s.r.o. rozhodla s účinnosťou od 7.00 h dňa 13. 03. 2020 platnosť všetkých kariet MultiSport pozastaviť.

Karty budú opäť aktivované až po odvolaní mimoriadnych opatrení. Prosíme užívateľov kariet MultiSport, aby vo svojich bankách dočasne zrušili trvalé príkazy na platenie poplatkov od mesiaca marec 2020. Budete informovaní, kedy si príkazy budete musieť opätovne aktivovať. V najbližšom funkčnom termíne bude poplatok znížený o 50 % ako kompenzácia za mesiac marec 2020. Platby zaslané na náš účet v mesiaci marec 2020 budú vrátené na Vaše účty späť.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nové MultiSport karty nebudú dočasne vydávané.

 

Vyskúšajte počas trvania opatrení novú platformu My MultiSport ktorá vám ponúka nasledovné sekcie:

ONLINE – archív rôznych typov on-line cvičení s profesionálnymi trénermi pre začiatočníkov i pokročilých. Live Stream videá pridávané každý deň.

ŠPORTOVISKÁ – nový prehľadný vyhľadávač športovísk na celom Slovensku a v Českej republike.

Viac informácií nájdete v priloženom PDF súbore:

 

Nová platforma My Multisport (pdf, 886 kB)

 

 

***

Dňa 07. 06. 2019 bola podpísaná zmluva medzi Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike a spoločnosťou MultiSport o poskytovaní ich produktov za garantovane najvýhodnejšie ceny pre členov OZP v SR v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Doterajší užívatelia kariet MultiSport, ktoré boli poskytované v rámci bratislavských základných organizácií OZP v SR, sa presúvajú  pod novopodpísanú zmluvu. Žiadame preto platby od mesiaca júl 2019 realizovať na nový účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 vo výške 24,50 EUR vždy do 15. dňa v mesiaci, pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.) Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR a v správe pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko majiteľa karty MultiSport.

Zároveň je potrebné k žiadosti vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslať jeho scan.  

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Zuzana Zedková, tel. 09610 51952, zuzana.zedkova @ minv . sk  – správkyňa Multisportu

Roman Laco, tel. 09610 51954, mobil 0905 510 016, roman.laco @ minv . sk – podpredseda OZP v SR

Katarína Balážová, tel. 09610 51950, katarina.balazova2 @ minv . sk – tajomníčka OZP v SR

Súhlas so spracovaním osobných údajov – MultiSport (rtf, 6,2 kB)

 

 

 

Prehľad MultiSport partnerov Slovensko k 15. 01. 2020 (xlsx, 310 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Česko (xlsx, 740 kB)

Nové začiatky s kartou MultiSport (pdf, 676 kB)

Nová platforma My MultiSport (pdf, 885 kB)

 

Multisport – informácie (pdf, 499 kB)

Súhlas so spracovaním osobných údajov (rtf, 6,2 kB)