Benefit – UniCredit Bank

BLACK FRIDAY V UNICREDIT BANK

časovo limitovaná ponuka 23.11. – 7.12.2018

 

BEZÚČELOVÝ PRESTO ÚVER A PRESTO ÚVER NA PREVEDENIE ÚVEROV

Využite časovo obmedzenú ponuku a teraz získajte 40 EUR za nezáväznú ponuku PRESTO Úveru.

 • Ušetrite na existujúcich splátkach alebo si len jednoducho splňte svoje priania.
 • Požičiame vám až 40 000 EUR. 
 • Extrémna nízka splátka.
 • Sami si zvolíte dátum splácania.
 • Úver vybavíme jednoducho a rýchlo počas jednej návštevy v pobočke.

Podmienky získania bonusu 40 eur (89 kB, PDF)

Reprezentatívny príklad: chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru je 10 000 €, s dobou splácania 8 rokov (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania) a fixnou úrokovou sadzbou 10,79 % p. a. Výška mesačnej splátky je 155,95 €, počet mesačných splátok je 96, z toho bude posledná splátka vo výške 149,36 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,52 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 11,43 % (v prípade nesplnenia podmienok riadneho splácania). Celková suma, ktorú splatíte, je 15 014,53 €.
Vďaka riadnemu splácaniu bude realizovaná odmena vo forme peňažného plnenia v sume rovnajúcej sa zostatku istiny úveru, ktorý bude úver vykazovať po zaplatení 72. splátky; doba splácania úveru teda bude len 72 mesiacov, úroková sadzba 3,89 % p. a., RPMN 4,51 % a celková suma zaplatená spotrebiteľom bude 11 228,40 €. Výška mesačnej splátky a mesačného poplatku za poskytnutie úveru sa nemení. Bližšie podmienky odmeny nájdete v úverovej zmluve.
Odmena za riadne splácanie úveru formou  predčasného splatenia úveru Bankou sa vzťahuje na PRESTO Úver – Prevedenie úverov a na Bezúčelový PRESTO Úver na akúkoľvek výšku úveru, s dobou splatnosti 96 mesiacov (predčasná splátka bankou po zaplatení 72. splátky úveru), ak klient nevyužije svoje právo na predčasné splatenie úveru alebo jeho časti a nebude v omeškaní  s plnením záväzku podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako 29 kalendárnych dní a k omeškaniu s  plnením záväzku podľa zmluvy v trvaní 6 až 29 kalendárnych dní dôjde maximálne trikrát po dobu trvania úverového vzťahu. 
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie. 

 

PRESTO ÚVER NA LEPŠÍ DOMOV

Využite časovo obmedzenú ponuku a získajte zľavu 0,50% p. a. z úrokovej sadzby

 • Požičiame vám až 40 000 EUR na zlepšenie vášho bývania, a to bez nutnosti založenia nehnuteľnosti.
 • Splácať môžete až 96 mesiacov, na dokladovanie účelu úveru máte až 6 mesiacov.
 • Pri doložení účelu vám dáme ešte výhodnejšiu sadzbu ako pri Bezúčelovom PRESTO Úvere.
 • Na získanie úveru postačuje jediná návšteva banky.
 • Možnosť poistenia schopnosti splácať úver s voľbou poistného rizika.
Reprezentatívny príklad so zníženou sadzbou 0,5% p.a. z ú.s.
Chcem si požičať 10 000 €. Celková výška úveru je 10 000 €, s dobou splácania 8 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 4,40 % p. a. Výška mesačnej splátky je 123,76 €, počet mesačných splátok je 96, z toho bude posledná splátka vo výške 122,18 €. Mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,52 €. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je 4,60 %. Celková suma, ktorú splatíte, je 11 929,30 €.
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nepredstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Prípadné uzatvorenie zmluvy je viazané na získanie potrebných interných schválení a na podpísanie príslušnej dokumentácie.

 

UniCredit Bank pripravila pre členov OZP v SR špeciálnu ponuku U konto – prvý účet so všetkými výbermi zo všetkých bankomatov v SR a v zahraničí zadarmo.

Čo dostanete zadarmo s garanciou na 10 rokov?

 • vedenie účtu
 • výbery zo všetkých bankomatov v SR a v zahraničí
 • aplikáciu Smart Banking – jednoduché a pohodlné spravovanie účtu z mobilu
 • všetky štandardné SEPA online platby autorizované pomocou online banking kľúča

Stačí si mesačne posielať príjem vo výške aspoň 400 €. K tomu teraz dostanete odmenu 20 €.

Špeciálna akcia do 31. 12. 2018 – pri zmene banky odmena 20 € a každý mesiac 4 €.

Viac informácií, ako aj ostatné výhodné ponuky, nájdete v priloženom PDF súbore.

 

Ponuka UniCredit Bank pre členov OZP v SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií Vám rada poskytne:

Iveta Gnjatovičová – manažér pobočky

Tel.: +421 31 5627 960, Mobil: +421 905 400 990

E-mail: iveta.gnjatovicova (at) unicreditgroup . sk