Kategória: Kolektívne vyjednávanie

Členovia vedenia OZP v SR odovzdali predstaviteľom MV SR návrhy kolektívnych zmlúv

Vedenie OZP v SR v utorok 25. augusta 2020 zavítalo na Ministerstvo vnútra SR, kde ich prijal generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír Šablica a generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR Ivan Fufaľ. Odboroví predáci odovzdali do rúk zástupcov zamestnávateľa návrhy kolektívnych zmlúv pre Policajný zbor, zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vo verejnom záujme na rok…

Dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre Príslušníkov Policajného zboru a Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 sú podpísané

Dňa 20. 11. 2019 po viacerých rokovaniach boli na Ministerstve vnútra SR podpísané dodatky kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Horskej záchrannej služby, podľa ktorých sa zvyšujú osobné príplatky o 120 eur a pre policajtov v Bratislavskom a Trnavskom kraji o 160 eur. Odborový zväz polície v Slovenskej republike od…

Rezort vnútra uzatvoril kolektívne zmluvy so zamestnancami

Ministerka vnútra Denisa Saková a generálny tajomník služobného úradu MV SR  Ondrej Varačka dnes podpísali kolektívne zmluvy na roky 2019-2020 pre všetky skupiny zamestnancov rezortu vnútra – policajtov, hasičov, horských záchranárov, civilných štátnych zamestnancov i civilných zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.  Kolektívne zmluvy uzatvorené v záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok sú výsledkom rokovaní so zástupcami jednotlivých odborových…