Členovia vedenia OZP v SR odovzdali predstaviteľom MV SR návrhy kolektívnych zmlúv

Vedenie OZP v SR v utorok 25. augusta 2020 zavítalo na Ministerstvo vnútra SR, kde ich prijal generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír Šablica a generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR Ivan Fufaľ. Odboroví predáci odovzdali do rúk zástupcov zamestnávateľa návrhy kolektívnych zmlúv pre Policajný zbor, zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vo verejnom záujme na rok 2021.

Cieľom vedenia bolo pripraviť návrhy kolektívnych zmlúv čo najskôr, aby sa utvoril dostatočný časový priestor pre vyjednávanie. Do návrhov kolektívnych zmlúv sú zapracované aj podnety z členskej základne v prospech zamestnancov.

Ešte ostáva predložiť zamestnávateľovi návrh kolektívnej zmluvy pre príslušníkov Horskej záchrannej služby, na dokončení ktorého sa ešte pracuje.

Vedenie OZP v SR odovzdáva návrhy kolektívnych zmlúv na rok 2021. Zľava: podpredseda OZP v SR Igor Rohár, podpredseda OZP v SR Roman Laco, generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR Ivan Fufaľ, generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír Šablica, predseda OZP v SR Pavol Paračka, podpredseda OZP v SR Marián Mikula.