DEMONŠTRÁCIA PROTI CHUDOBE

Odborový zväz polície v Slovenskej republike podporuje Demonštráciu proti CHUDOBE, organizovanú Konfederáciou odborových zväzov SR. Súčasná zlá ekonomická situácia, spojená s rastom inflácie a energetickou krízou sa týka každého z nás, nevynímajúc ani policajtov a zamestnancov ministerstva vnútra. Preto pozývame všetkých našich členov a sympatizantov, aby sa zúčastnili tejto demonštrácie. IDE O NÁS VŠETKÝCH!

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej vlády chýba. Apelujeme preto na vládu a parlament, aby urýchlene prijali konkrétne účinné riešenia, ktoré pomôžu mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť.
Už dnes musia zamestnanci s minimálnou mzdou odložiť bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť. Keď energie stoja viac ako mesačná mzda, neexistuje žiaden šikovný trik na šetrenie peňazí, ktorý by situáciu zmenil.
 
Pokiaľ nebudú realizované konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku iba obyčajnou ilúziou. Odbory sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.
„Preto sa v sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ uviedla Monika Uhlerová – prezidentka KOZ SR.

⚠️ V sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii #ProtiChudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva!

☎️ Nový web: 
www.protichudobe.sk