Polovičná zľava na poistnom plnení vo Wüstenrot poisťovni

Polovičná zľava na poistnom plnení vo Wüstenrot poisťovni

Odborový zväz polície v SR podpísal s Wüstenrot poisťovňou 3. dodatok k pôvodnej rámcovej dohode na poistenie zodpovednosti zamestnancov MV SR za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Dodatok je účinný od 1.8.2015 a pre členov OZP v SR zabezpečuje výhodu oproti ostatným poistencom. OZP v SR vyjednal pre svojich členov 50% zľavu pri poistnom plnení poistnej udalosti a minimálnu sadzbu od 16,60 €. Doteraz je podiel poistenca z radov zamestnancov MV SR na plnení škodovej udalosti 10 percent, v prípade člena OZP v SR to bude od 1.8.2015 len 5% z celkovej výšky škody.

Príklad:
1. Poistná udalosť zavinená zamestnancom MV SR (policajt, občiansky zamestnanec) vo výške 3.000 € - zo zákona môže byť vymáhaná náhrada škody do výšky trojnásobku hrubej mzdy u policajtov, u občianskych zamestnancov do štvornásobku hrubej mzdy. Predpokladajme že, škoda nepresiahne tieto násobky, teda zamestnanec je povinný uhradiť 10% spoluúčasť vo výške 300 €. V zmysle dodatku člen OZP v SR uhradí 5% spoluúčasť, t.j. 150 €.
2. Poistná udalosť zavinená zamestnancom MV SR (policajt, občiansky zamestnanec) vo výške 160 € - minimálna spoluúčasť je 33 €, člen OZP v SR uhradí len 16,60 €.

Podľa tohto dodatku zmluvy „právo na zľavu vzniká poistenému, len ak oznámi a preukáže, že je členom OZP v SR. Členstvo v OZP v SR sa oznamuje na tlačive oznámenia o poistnej udalosti a preukazuje sa potvrdením OZP v SR o existencii členského vzťahu poisteného a OZP v SR tak, že zamestnanec Wüstenrot poisťovne zašle vedeniu odborového zväzu (viktor.kiss1@minv.sk alebo roman.laco@minv.sk) žiadosť o potvrdenie členstva poisteného.“ Táto dohoda je platná aj na zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou tohto dodatku.

V záujme poskytovania čo najširšej ochrany a pomoci našim členom spolupracujeme so spoločnosťou Wüstenrot. Wüstenrot poskytuje exkluzívne iba pre našich členov mimoriadne výhodné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Pri riešení poistných udalostí členovia OZP v SR majú vo Wüstenrote zabezpečený nadštandardný prístup s individuálnou starostlivosťou. Počas viac ako 5 ročnej spolupráce poisťovňa Wüstenrot pomohla viacerým naším členom odstrániť nepríjemné finančné dôsledky nepredvídateľných škodových udalostí spôsobených pri výkone povolania.

Navyše pre členov prinášame EXTRA výhody:

  • Poškodenie kolesa - pri vedení motorového vozidla prejdete cez výtlk a na vozidle ostane preseknutá pneumatika alebo poškodený disk. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.
  • Postrelenie civilistu – vo výkone služby zasiahnete proti páchateľovi a spôsobíte mu vážne poranenia. Kvôli zle vyhodnotenej situácii je skutočne zranený civilista a žiada náhradu škody, ktorá mu takýmto nesprávnym postupom bola spôsobená.
  • Úhyn služobného koňa alebo psa - počas výkonu služby nezvládnete vedenie služobného koňa alebo manipuláciu so služobným psom. Takto nezvládnuté zviera spôsobí dopravnú nehodu, v dôsledku ktorej uhynie. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.
  • Znehodnotenie služobného fotoaparátu, radaru, notebooku - pri prudkom zabrzdení motorového vozidla poškodíte prepravované veci, medzi ktorými sú aj drahé pracovné zariadenia. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.

Zľavy a výhodné podmienky na produkty WüstenrotVyužite jedinečné zľavy na produkty od

Wüstenrot určené iba pre vás, členov Odborového zväzu polície.

Zľavy sa vzťahujú na nasledovné druhy produktov: Poistenie Auta

  • Povinné zmluvné poistenie
  • KASKO s ročným poistným obdobím a 3-ročným poistným obdobím
  • Komplexné poistenie bytu a rodinného domu
  • Individuálne zdravotné poistenie
  • Stavebné sporenie a úvery

 

Online uzatvorenie poistenia zodpovednosti pri výkone povolania pre členov OZ P v SR

wustenrot online positenie

 Viac o produktoch a výhodách sa dozviete na stránke www.wuestenrot.sk

alebo prostredníctvom emailu: infovyhody@wuestenrot.sk.