BOZP

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci

kontaktná osoba za OZP v SR je pani Zuzana Zedková - tel. 0961051952

Platné predpisy:

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nájdete  na JASPIWEB