Predsedníctvo OZP v SR

predseda    
Marián Magdoško 8051951 marian.magdosko@minv.sk
podpredseda    
Roman Laco 8051954 roman.laco@minv.sk
podpredseda    
Viktor Kiss 8051958 viktor.kiss1@minv.sk
podpredseda    
Pavol Michalík 8051953 pavol.michalik@minv.sk
tajomníčka    
Katarína Balážová 8051950 ozpvsr@minv.sk
predseda rady útvarov P PZ a MV SR    
Michal Bogyai michal.bogyai@gmail.com
predseda Krajskej rady v Bratislave    
Marcel Paška 8035657 marcel.paska@minv.sk
predseda Krajskej rady v Trnave    
Martin Mlynárik 8123400 martin.mlynarik@minv.sk
predseda Krajskej rady v Nitre    
Pavol Čerňan 8353525 pavol.cernan@minv.sk
predseda Krajskej rady v Trenčíne    
Rastislav Gašpar 8243311 rastislav.gaspar@minv.sk
predseda Krajskej rady v Žiline    
Dušan Sňahničan 8402140 dusan.snahnican@minv.sk
predseda Krajskej rady v Banskej Bystrici    
Zuzana Kochlicová 8605440 zuzana.kochlicova@minv.sk
predseda Krajskej rady v Prešove    
Andrej Ufnár 8853112 andrej.ufnar@minv.sk
predseda Krajskej rady v Košiciach    
Mária Molnárová 8926080 maria.molnarova@minv.sk
zástupkyňa občianskych zamestnancov    
Ľudmila Ptáková 8954040 ludmila.ptakova@minv.sk

 

Plán zasadnutí na rok 2017

16.2. 2017    -    17.2.2017    Predsedníctvo OZP v SR
23.3.3017     -    24.3.2017    Predsedníctvo +  Rada predsedov OZP v SR
11.5. 2017    -    12.5.2017    Predsedníctvo OZP v SR
22.6. 2017    -    23.6.2017    Predsedníctvo + Rada predsedov OZP v SR
21.9. 2017    -    22.9.2017    Predsedníctvo OZP v SR
9.11. 2017    -    10.11.2017  Predsedníctvo OZP v SR
7.12. 2017    -    8.12. 2017   Predsedníctvo + Rada predsedov OZP v SR