Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy na rok 2017

Memorandum ku kolektívnym zmluvám

Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2017

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2017

Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2017

Kolektívna zmluva pre Horskú záchrannú službu na rok 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejný záujem na rok 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupnňa v štátnej službe na rok 2017

 

Kolektívne zmluvy na rok 2016

Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2016

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2016

Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu na rok 2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupnňa v štátnej službe na rok 2016

Kolektívna zmluva pre Horskú záchrannú službu na rok 2016

 

Kolektívne zmluvy na rok 2015

Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2015

Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2015

Dodatok č.1 - Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015

Dodatok č.1 - Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2015

Dodatok č.1 - Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2015

Dodatok č.2 - Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2015

 

Kolektívne zmluvy na rok 2014

Kolektívna zmluva pre Horskú záchrannú službu na rok 2014

Kolektívna zmluva pre policajtov na rok 2014

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2014

Kolektívna zmluva pre verejný záujem na rok 2014

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu na rok 2014

Kolektívna zmluva vyššieho stupnňa v štátnej službe na rok 2014

 

Kolektívne zmluvy na rok 2013

Kolektívna zmluva pre HZS na rok 2013

Kolektívna zmluva pre policajtov na rok 2013

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2013

Kolektívna zmluva pre verejnú službu na rok 2013

Podniková kolektívna zmluva pre AO MV SR na rok 2013

Kolektívne zmluvy na rok 2012

Kolektívna zmluva pre policajtov na rok 2012

Kolektívna zmluva pre štátnu službu na rok 2012

Kolektívna zmluva pre verejnú službu na rok 2012

Kolektívne zmluvy na rok 2011

Kolektívna zmluva pre policajtov 2011

Kolektívna zmluva pre štátnu službu 2011

Kolektívna zmluva pre verejnú službu 2011