Právna ochrana

Príkazná zmluva o poskytnutí právnej pomoci

Štatút právnej ochrany

zmluva s advokátom

V rámci právnej ochrany sa odporúčame obrátiť na advokátov s bývalou viacročnou praxou v rezorte MV SR. Na stránke budeme priebežne dopĺňať kontakty na advokátov, ktorí zastupovali, či v súčasnosti zastupujú Vaše oprávnené nároky voči rezortu MV SR.

JUDr. Ján Krankuš - Skuteckého 30, Banská Bystrica 974 01, 048 / 414 40 79 , 0908 925 200

JUDr. Vladimír Štefek - (20 ročná prax v rezorte MV SR - zastupovanie iba v trestnom konaní) Bratislava, 0907 713 590 , fax: 02 524 918 78 , stefek_advokat@inethome.sk

doc. JUDr. Štefan Kočan,PhD. - Nitrianska 18375/5, Piešťany 921 01, 0905 706 373; kocan.advokat@gmail.com

JUDr. Ivan Syrový, PhD. - advokát so sídlom Kadnárova 83, 831 06 Bratislava, 0904 525 159; advokat@syrovy.sk

JUDr. Juraj Bilický, Farská 8, 949 01  Nitra, 0917 259 872, advokat@bilicky.sk

Mgr. JUDr. Zoltán Perhács, PhD., (20 ročná prax v PZ) advokát, so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava,  0905 447 423, zoltan.perhacs6@gmail.com