Informácia k výsledkom kolektívneho vyjednávania na rok 2016 medzi predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov SR a Vlády SR

Dňa 02. 10. 2015 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR 3. kolo rokovania ku kolektívnemu vyjednávaniu na rok 2016, ktorého sa zúčastnil aj zástupca Odborového zväzu polície v SR. Hlavným bodom bolo dohodnutie výšky valorizácie platov pre všetkých štátnych zamestnancov. Na náročnom rokovaní sa dohodla valorizácia platov na rok 2016 vo výške 4 %, navyše bolo dojednané zvýšenie odchodného o jeden plat pre civilných zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Ostatné benefity, ktoré boli platné v roku 2015, zostali zachované aj na rok 2016.

Snahou Odborového zväzu polície v SR bolo dosiahnutie vyššieho percenta valorizácie platov štátnych zamestnancov, ale vzhľadom na vývoj rokovaní a skladbu plánovaného štátneho rozpočtu na rok 2016 bola dohoda o valorizácii platov pre štátnych zamestnancov vo výške 4 % kompromisom medzi zástupcami Vlády SR a Konfederáciou odborových zväzov SR. V prípade, že by nedošlo k dohode na kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa  na rok 2016, dňom 01. 01. 2016 by štátni zamestnanci prišli aj o ostatné benefity dojednané v kolektívnych zmluvách v tomto roku (napr. skrátený pracovný čas, navýšenie dovolenky o týždeň a iné). Preto Odborový zväz polície v SR prijal tento kompromis, aj keď celkom nenaplnil naše očakávania.              

Na základe výsledkov rokovaní sa po dohode s ostatnými odborovými zväzmi upustilo od plánovaných nátlakových akcií.