Kolektívne zmluvy na rok 2017 v rámci MV SR sú podpísané …

Vážení členovia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike
V tomto predvianočnom zhone dňa 22.12.2016 sa nám konečne podarilo dospieť k podpisom kolektívnych zmlúv platných na rok 2017 v rámci MV SR ako aj memoranda o úprave platových pomerov príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Každoročne vyjednávame o všetkých sociálnych výhodách pre policajtov a zamestnancov, platnosť kolektívnych zmlúv je len na rok do 31.12. a neprechádzajú benefity pre zamestnancov automaticky do ďalšieho roka, o tieto treba bojovať nanovo. Podarilo sa nám vyjednať všetky benefity, ktoré platili v roku 2016 a ešte aj niečo naviac.
Novinkou je memorandum.
Kolektívna zmluva pre príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby je kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a preto v nich je uvedená valorizácia platov osobitne. Na kolektívnom vyjednávaní bolo dohodnuté, že spôsob a forma navyšovania platov bude rovnaká ako pri kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre štátnu službu a pre verejný záujem, ktoré boli podpísané na úrade vlády medzi Konfederáciou odborových zväzov, vládou SR a ostatnými zamestnávateľmi v štátnej správe a podpísaná v memorande.
Kolektívne zmluvy nájdete v príslušnej rubrike našej web stránky. Bližšie o kolektívnych zmluvách uverejníme v januárovom čísle mesačníka Polícia.
Všetkým členom prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roku a pre tých, ktorí niektoré sviatky prežijú v službe prajeme čo najmenej komplikácií a pohodový priebeh služby.

Vedenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike