Kompenzácia za sťažený výkon práce – vzor žiadosti

Niektorí zamestnanci MV SR vykonávajúci práce vo verejnom záujme a odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ktorým bol priznaný príplatok „Platová kompenzácia za sťažený výkon práce“ podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. a)  zákona č. 553/2003 Z. z., mali tento príplatok v rokoch 2016, 2017, a 2018 nesprávne vyplácaný.

V prílohe Vám poskytujeme vzor žiadosti o doplatenie tohto príplatku, o ktoré si musia dotknutí zamestnanci osobne požiadať u svojho zamestnávateľa.

Žiadosť o doplatenie platovej kompenzácie za sťažený výkon práce (rtf, 88,1 kB)