Návrh zákona o štátnej službe

Dňa 27.4.2016 Úrad vlády zverejnil znenie návrhu nového zákona o štátnej službe, kde prichádza k viacerým zmenám oproti zneniu niekoľkokrát novelizovanému zákonu č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto cestou chceme zapojiť do diskusie a pripomienkového konania širokú verejnosť a preto z uvedeného dôvodu Vás žiadame zaslať svoje pripomienky a postrehy k uvedenému návrhu. Keďže OZP v SR je riadnym účastníkom pripomienkového konania a termín  pre ukončenie je 10.mája 2016, žiadame členov OZP v SR ale aj ostatných zamestnancov MV SR, aby pripomienky k návrhu uvedeného zákona zaslali do termínu 9.mája 2016 do 08.00 hod.