Výzva poslancom NR SR

Poslanci Národnej rady SR budú na nadchádzajúcej schôdzi NR SR rokovať aj o novele zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona sa predkladá za účelom zvýšenia tarifných platov učiteľov. KOZ SR však trvá na tom, že je potrebné vyriešiť problematiku odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko platové tarify v platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona, sú hlboko pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou. Z tohto dôvodu KOZ SR požaduje zvýšenie platových taríf vo všetkých platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona o 6% od 1. 9. 2016.

pdf-icon