Nové vedenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike

V dňoch 3.12.-4.12.2019 prebehlo zasadnutie Rady predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v Slovenskej republike, na ktorom bolo zvolené nové vedenie zväzu a do predsedníctva bol zvolený nový zástupca zamestnancov:
  • predseda pplk. Mgr. Pavol Paračka,
  • podpredseda pplk. Mgr. Igor Rohár,
  • podpredseda pplk. Mgr. Marián Mikula,
  • podpredseda pplk. Mgr. Roman Laco,
  • zástupca zamestnancov pri predsedníctve Ing. Zdenko Kristin.

 

zľava: Marián Mikula, Roman Laco, Pavol Paračka, Igor Rohár

 

Zdenko Kristin