Opätovné spustenie kariet MultiSport od 1. júna 2021

Dňa 1. júna 2021 opätovne ponúkame jedinečnú možnosť pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport za garantovane najlepšiu cenu v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty Multisport, ktorí si kartu objednajú do 15. 05.  2021 na e-mail nikola.kvetkova @ minv.sk, prípadne na tel. 09610 51952, 09610 51950, budú mať kartu aktivovanú dňom 01. 06. 2021. Doterajším užívateľom bude karta aktivovaná dňom 01. 06. 2021, ak poplatok na mesiac jún 2021 vo výške 27,- EUR bude pripísaný na účet č. SK14 0900 0000 0051 5902 6037 najneskôr 28. 05. 2021.

Zároveň vás žiadame ďalšiu realizáciu platieb pomocou trvalého príkazu v bankách, vždy do 15. dňa v mesiaci, pre nadchádzajúci mesiac (za mesiac júl sa posiela platba do 15. júna, za august do 15. júla, atď.). Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol číslo Vašej základnej organizácie OZP v SR a v správe pre príjemcu uvádzajte meno a priezvisko majiteľa karty MultiSport. 

K žiadosti je potrebné vyplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslať jeho scan.

 

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Nikola Kvetková, 09610-51952, nikola.kvetkova @ minv.sk – správkyňa Multisportu

Roman Laco, 09610-51954, 0905-510016, roman.laco @ minv.sk – podpredseda OZP v SR

Katarína Balážová, 09610-51950, katarina.balazova2 @ minv.sk – tajomníčka OZP v SR

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov – MultiSport (rtf, 6,2 kB)

Opätovné spustenie MultiSport od 01. 06. 2021 (pdf, 446 kB)

S kartou MultiSportu na REKOLE! (pdf, 250 kB)

My MultiSport – nová, bezplatná platforma, ktorá vás bude baviť (pdf, 707 kB)

Multisport – informácie (pdf, 254 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Slovensko k 10. 08. 2020 (xlsx, 335 kB)

Prehľad MultiSport partnerov Česko (xlsx, 740 kB)