PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 02/2015

Dňa 10.02.2015 bola nášmu členovi ZO OZP v SR č. 8/74 pri OR PZ v Bratislave III p. Ľ. V. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (zníženie služobného platu o 5 % na dobu 1 mesiaca) za neustrojenosť pri vykonávaní služobnej činnosti na mieste činu (chýbajúca pokrývka hlavy). Členovi bola spracovaná žiadosť pre ministra vnútra SR o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorej minister vnútra vyhovel a rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil.