PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 07/2015 (2)

Dňa 20.07.2015 bola nášmu členovi ZO OZP v SR č. 918-1 pri OR PZ Rimavská Sobota p. P. H. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (zníženie služobného platu o 5 % na dobu 1 mesiaca za neplnenie uložených úloh počas hliadkovej služby. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom pod sp. zn. 23S/113/2015 dňa 14.10.2015 pôvodné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil a vec vrátil orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozsudok_23S-113-2015