PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 07/2015 (1)

Dňa 02.07.2015 bola nášmu členovi ZO OZP v SR č. 918-1 pri OR PZ Rimavská Sobota p. M. K. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (zníženie služobného platu o 15 % na dobu 3 mesiacov) za nesplnenie uložených úloh pri udelení blokovej pokuty za priestupok. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom pod sp. zn. 23S/128/2015 dňa 11.11.2015 pôvodné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil a vec vrátil orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozsudok_23S-128-2015