Postup na preplatenie rekreačného príspevku

V zmysle Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý novelizoval aj ďalšie súvisiace zákony zverejňujeme usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorom nájdete postup na preplatenie rekreačného príspevku.

Uvedené usmernenie je posielané aj na základné útvary. Zamestnanci majú v zmysle zákona nárok na preplatenie 275 eur, ak absolvovali rekreáciu, ktorá stála 500 eur a viac, v opačnom prípade 55% zo sumy, ktorá bola vynaložená na rekreáciu. Fakturácie z rekreačných zariadení sa musia robiť na meno zamestnanca, resp. rodinného príslušníka, rezort ich bude musieť refundovať, faktúry a ostatné náležitosti treba odovzdať priamemu nadriadenému. V prípade, ak zamestnanec nemá vydanú fakturáciu na meno, bude môcť čestným prehlásením uviesť, kto sa rekreácie zúčastnil. Dôležitým faktom je, že v zmysle zákona si žiadosť o rekreačný príspevok musí podať do 30 dní od ukončenia rekreácie. Tieto rekreačné príspevky nemajú vplyv na čerpanie rekreácií, ktoré poskytuje zamestnávateľ v tej forme, ako to bolo doteraz.

Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu – pokyn (pdf, 137 kB)
Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu – doplnenie pokynu (pdf, 108 kB)
Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu (rtf, 134 kB)