Pozastavenie platnosti kariet MultiSport od 15. 10. 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, bude platnosť kariet MultiSport od 00.00 hod. 15. 10. 2020 (štvrtok) pozastavená.

Ako bude fungovať administratíva?/Čo je potrebné vedieť?

  1. Karty nie je potrebné z Vašej strany rušiť. Ich využitie bude od 00.00 hod. 15. 10. 2020 (štvrtok) znemožnené na strane našich zmluvných partnerov.
  2. Objednávky na karty s platnosťou od 01. 11. 2020, ktoré už boli zadané, budú štandardne spracované. Možnosť ich využitia sa bude odvíjať od nariadení a opatrení vlády Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
  3. Počnúc dňom 12. 10. 2020 bola pozastavená možnosť objednávania a rušenia (administrácia) kariet. Opätovné administrovanie kariet bude možné s dostatočným predstihom pred aktiváciou kariet.
  4. Využitie karty MultiSport v Českej republike bude možné až po opätovnom otvorení športových a relaxačných zariadení na Slovensku.
  5. Každý užívateľ karty MultiSport má možnosť sa zaregistrovať na https://my.multi-sport.sk/, kde nájde online videá rôznych cvičení s lektormi z celého Slovenska. Všetky videá sú kedykoľvek prístupné v archíve tréningov.