Pozastavenie platnosti kariet MultiSport

Vážení užívatelia kariet MultiSport,
vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, spoločnosť Benefit System Slovakia, s.r.o. rozhodla s účinnosťou od 7.00 h dňa 13. 03. 2020 platnosť všetkých kariet MultiSport pozastaviť.

Karty budú opäť aktivované až po odvolaní mimoriadnych opatrení. Prosíme užívateľov kariet MultiSport, aby vo svojich bankách dočasne zrušili trvalé príkazy na platenie poplatkov od mesiaca marec 2020. Budete informovaní, kedy si príkazy budete musieť opätovne aktivovať. V najbližšom funkčnom termíne bude poplatok znížený o 50 % ako kompenzácia za mesiac marec 2020. Platby zaslané na náš účet v mesiaci marec 2020 budú vrátené na Vaše účty späť.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nové MultiSport karty nebudú dočasne vydávané.