Predstavujeme ZO OZP v SR Zvolen

Základná organizácia Odborového zväzu polície v SR č. 920-1 pri OR PZ Zvolen vznikla v roku 1993. Jej prvým predsedom bol Štefan Tršo, ktorého neskôr vystriedal Jozef Gardlík. Najdlhšie, až 38 rokov slúžiaci policajt vo zvolenskom okrese, a zároveň dlhoročný predseda ZO, Ján Beňo, odovzdal v roku 2022 líderskú štafetu súčasnému predsedovi Petrovi Mlynárikovi, pričom mu naďalej pomáha ako podpredseda.

Podplukovník Ing. Peter Mlynárik nastúpil do služby v Policajnom zbore v roku 2009, a to po absolvovaní štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene. Práca policajta ho – ako mladého človeka – veľmi lákala, chcel robiť niečo, čo má zmysel a čím bude prospešný pre spoločnosť. Najskôr začínal na skrátenom vyšetrovaní, vtedy ÚJKP vo Zvolene. Bola to, podľa neho, veľmi náročná, ale aj podnetná doba, keďže nastúpil veľmi mladý, dokonca bez právnického vzdelania a na stole ho „čakalo“ množstvo nevybavených trestných spisov. Aj napriek tomu ho vyšetrovanie, ako aj práca policajta Obvodného oddelenia PZ bavila. Mal dobré výsledky, a preto od roku 2015 zastával funkciu zástupcu riaditeľa pre trestné konanie v Detve, po troch rokoch na to pôsobil ako riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Detve, a následne sa po dvoch rokoch stal riaditeľom Obvodného oddelenia PZ Zvolen, kde pôsobil až do 1. júla 2023. V súčasnosti zastáva post riaditeľa odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ Zvolen, súčasne aj predsedu ZO OZP v SR Zvolen a je tiež poslancom obecného zastupiteľstva v jednej z obcí Zvolenského okresu. Peter Mlynárik je členom odborov od roku 2010. Do Odborového zväzu polície v SR vstúpil spoločne s viacerými kolegami, a to s myšlienkou, že ide o dobrú príležitosť spoznať nových kolegov. V roku 2014 sa stal členom výboru ZO, keď nahradil člena, ktorý mal na starosti Detvu a Hriňovú. V súčasnosti vedie základnú organizáciu v tandeme so svojim predchodcom, Jánom Beňom, ktorý po odpracovaných 38-ich rokoch v službe patrí k najdlhšie slúžiacim policajtom v okrese i v Banskobystrickom kraji. Ján Beňo stál aj pri zrode samotného OZP v SR a v základnej organizácii funguje ako „šedá eminencia“, každý ho pozná ako odborára so srdcom aj dušou.

V čom vidíte zmysel fungovania odborov?

Hovorí sa, že Policajný zbor nie je všetko, no bez Policajného zboru nebude fungovať nič. To isté platí aj pre odbory. Bez odborov by nemal kto chrániť sociálne istoty zamestnancov a policajtov. Odbory, síce so svojimi limitmi, ale predsa dávajú aspoň nejakú záruku, že dokážu čiastočne posunúť veci vpred, a ak nie, tak minimálne plnia kontrolnú funkciu voči nadriadeným na ktoromkoľvek stupni riadenia. OZP v SR vždy malo vplyv na smerovanie Policajného zboru prostredníctvom svojej účasti v rôznych komisiách Ministerstva vnútra SR , ale napríklad aj v sociálnej alebo materiálnej oblasti, aj keď to má, samozrejme, vo väčšine prípadov skôr odporúčací charakter. Ďalším dôležitým bodom je kolektívne vyjednávanie, bez ktorého by nebolo mnoho súčasných benefitov, čo si nie každý uvedomuje. V tomto smere je fungovanie odborov veľkou výhodou oproti armáde, kde nefungujú ani odbory, ani kolektívne vyjednávanie.

V čom spočíva prínos vašej ZO?

Máme 230 členov a patríme k najväčším základným organizáciám OZP v SR. Členov nemáme
iba v rámci OR PZ Zvolen, ale aj z iných oddelení. Veľkým prínosom nášho členstva je, že sa členovia majú možnosť navzájom zoznámiť a spoznať nových ľudí, a to aj mimo svojho oddelenia, napríklad z krajského riaditeľstva alebo z NAKA, čo tiež pomáha v zlepšovaní medziľudských vzťahov a kontaktov, ako aj pri výmene názorov, podnetov, či skúseností naprieč oddeleniami. Našim členom poskytujeme
rôzne benefity, ako je napr. preplatenie lístkov na kultúrne podujatia, finančné bonusy pri jubileách,
pri úmrtí rodinných príslušníkov, pri narodení dieťaťa, či pri svadbe odborárov. Dávame finančné
príspevky na MDŽ, vianočné príspevky, rozdávame balíčky deťom odborárov pri príležitosti MDD
atď. Odborárom zapožičiavame profesionálny tepovací stroj či generátor ozónu na požiadanie.
Zároveň sa však snažíme zachovať vyrovnaný rozpočet ZO. Na tomto mieste by som chcel poďakovať našej pokladníčke Slávke Antalovej, ktorá svedomito sleduje a spravuje všetky naše financie. Je
doslova dušou našej ZO.

S našim sociálnym partnerom na OR PZ Zvolen si dovolím povedať, že funguje výborná spolupráca, panujú medzi nami dobré a korektné vzťahy, také, aké by mali fungovať všade. Dodržiava sa v plnom rozsahu kolektívna zmluva a všetky zákonné ustanovenia. Snažíme sa priebežne upozorňovať na neúmerné znižovanie počtu policajtov, ako aj civilných zamestnancov. Aktuálne bojujeme, tak ako aj na ostatných oddeleniach dokladov v SR, za navýšenie platovej triedy zamestnancov na oddeleniach dokladov. Problémy sa u nás v okrese riešia vždy operatívne. Každý týždeň je zástupca odborov pozývaný na operatívne porady, čo nebolo v minulosti vždy zvykom, vďaka čomu je možné vyriešiť mnoho problémov už v ich zárodku.

Akým aktivitám sa v rámci ZO venujete?

Vďaka pani Hanesovej pravidelne organizujeme kultúrne zájazdy do divadiel, ale aj poznávacie výlety do blízkeho či ďalekého okolia. Okrem toho sme minulý rok boli napríklad na návšteve v ZOO Zlín. Organizujeme tiež viaceré akcie pre odborárov a ich rodiny. V júni sme usporiadali akciu pri príležitosti Dňa detí, mali sme pripravenú lanovú dráhu, prenajatý športový areál, bowling na celý deň a k dispozícii bol aj program – divadielko pre najmenších a maľovanie na tvár, samozrejme, s pohostením. Touto cestou by som chcel poďakovať aj nášmu sponzorovi KIA MOTORS Zvolen za zabezpečenie hodnotných balíčkov pre deti. V najbližšej dobe plánujeme usporiadať lyžiarsky výlet do Poľska.

Okrem toho každoročne usporadúvame veľmi kvalitný Ples policajtov a civilných zamestnancov vo Zvolene, rádovo pre 200 ľudí, a to na veľmi vysokej úrovni s každoročne vynikajúcim ohlasom od verejnosti. Tu je ale potrebné povedať, že rok čo rok je to náročnejšie a náročnejšie, či už z dôvodu stúpajúcich cien, alebo čiastočne aj z dôvodu menšieho záujmu ľudí o kultúrno-spoločenské aktivity.

Ďakujem za rozhovor!

S Petrom Mlynárikom sa rozprával Ján Rohár

Kontakt:
ZO OZP v SR č. 920-1
Adresa: Švermova 4, 960 01 Zvolen
Email: peter.mlynarik@minv.sk
Tel. č.: 0961 63 3400