Putovný pohár polície v stolnom tenise napísal svoju 25-ročnú históriu  

Priatelia športu a stolného tenisu sa 21.apríla 2023 stretli v Národnom stolnotenisovom centre na Černockého ul. v Bratislave na XXV. ročníku turnaja o „Putovný pohár polície“ a XII. majstrovstvách MV SR a PZ stolnom tenise jednotlivcov. V súvislosti s touto dlhoročnou tradíciou by sme vás chceli oboznámiť aj s jeho históriou.

 

V 90. rokoch na Akadémii PZ v Bratislave pôsobil úspešný stolnotenisový oddiel, ktorého dve družstvá pravidelne hrávali v druhej, až tretej lige bývalého Západoslovenského a neskôr Bratislavského kraja. Členov mal z radov aktívnych i bývalých policajtov pôsobiacich v Bratislave, poslucháčov APZ, ale aj hráčov stolného tenisu z civilu. A tak v hlavách dvoch funkcionárov ŠKP – Ladislava Gračíka a Jána Vaniaka, vznikol v roku 1996 nápad zorganizovať pre príslušníkov PZ a občianskych zamestnancov zo Slovenska stolnotenisový turnaj, z ktorého by mohla vzniknúť tradícia. A keď sa k im pridal aj tretí, šéfredaktor novín OZP v SR POLÍCIA Ivan Gális, pôvodná myšlienka sa stala realitou. Tak sa zrodila súťaž o Putovný pohár Polície a jej prvý ročník sa uskutočnil 28. februára 1997 za podpory funkcionárov OZP v SR. Záštitu nad turnajom prevzal vtedajší minister vnútra SR Gustáv Krajči a organizátormi boli ŠKP pri APZ a redakcia novín Polícia.

V súťaži mužov prišlo od druhého ročníka ku zmene – súťaž mužov sa konala v 2 kategóriách, do 40 rokov a nad 40 rokov, kategória žien ostala nezmenená. Od tretieho ročníka vznikla aj tretia kategória veteránov – muži nad 50 rokov. V roku 2011 došlo k zásadnej  zmene, ktorá je platná až doteraz. Po vzore z iných športov a aj na základe konania ME policajných zborov bola v rámci turnaja PPP zaradená nová kategória „Majstrovstvá MV SR a PZ mužov a žien“. Tým sa čiastočne vyriešil aj pretrvávajúci problém z hľadiska výkonnostných rozdielov v jednotlivých kategóriách. Zároveň víťazi tejto kategórie získavajú titul majstra MV SR a PZ v kategórii mužov, aj žien pre príslušný rok a víťaz kategórie neregistrovaných hráčov získava Putovný pohár Polície.

Organizátorom všetkých týchto ročníkov sú UNITOP SR, OZP v SR, Odbor výcviku PPZ a ŠKP pri APZ Bratislava.

Na základe výsledkov všetkých doterajších ročníkov sa medzi najúspešnejších hráčov u mužov radia Milan Gramantík s 8 víťazstvami, jedným druhým a dvomi tretími miestami, u žien Danka Fuchsová, neskôr Labancová, s 11 víťazstvami. Za všetky ročníky môžeme ďalej spomenúť pravidelných úspešných účastníkov: Miroslava Urbana, Slavomíra Krála, Dušana Gaduša a za posledné roky predovšetkým Martina Gajdoša so 7 víťazstvami, u neregistrovaných mužov Pavla Makytu so šiestimi, Jána Szalaya s tromi, Teodora Németha a Mareka Chaľa s dvomi víťazstvami.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých ročníkov Putovného pohára Polície sa stali jeho zakladatelia Ladislav Gračík a Ján Vaniak, ktorí sú organizátormi a dušou tohto turnaja, pričom Ján Vaniak vykonával funkciu hlavného rozhodcu na všetkých 24 ročníkoch. Neskôr k nim pribudli aj Ján Kukučka, Teodor Németh, Juraj Filan, Alexander Cibula. Neodmysliteľne k nim patrí pri príprave haly aj Stanislav Becáni a sekretariát SSTZ, ktorý vytváral výborné podmienky pre uskutočnenie jednotlivých ročníkov turnaja. Predovšetkým sú to Anton Hamran a Zdenko Kríž. 

História nám ukázala, že tento turnaj je neodmysliteľnou súčasťou života mnohých policajtov, ako aj občianskych zamestnancov MV SR a PZ, čoho dôkazom je aj vysoká účasť na XXV. ročníku o Putovný pohár polície a XII. Majstrovstvách MV SS a PZ v počte 83 účastníkov.

XXV. ročník turnaja o PPP a XII. majstrovstvá MV SR a PZ v stolnom tenise otvoril podpredseda OZP SR Ján Filip, pričom privítal všetkých zúčastnených športovcov a vzácnych hostí: prezidenta SSTZ Antona Hamrana a bývalého prezidenta Zdenka Kríža, za Športové centrum polície riaditeľa Juraja Minčíka a bývalého riaditeľa Mariana Kukumberga, za UNITOP prezidenta Stanislava Zátorského, generálneho sekretára Juraja Filana a Štefana Králika, podpredsedu OZP SR Romana Laca, riaditeľa Odboru výcviku PPZ Martina Urama, prezidenta firmy CELOX, sponzora rozhodcov, Ivana Fischera a iniciátorov a zakladateľov turnaja Ladislava Gračíka, Jána Vaniaka, 25-násobného hlavného rozhodcu a bývalého šéfredaktora novín POLÍCIA Petra Onderu.

Pri príležitosti 25. výročia predseda UNITOPU Stanislav Zátorský ocenil pamätnou plaketou pp. Vaniaka, Gračíka, Kukumberga, Onderu, Hamrana, Kríža, Becániho, Németha a za OZP SR prevzal ocenenie Roman Laco, za ŠCP Juraj Minčík a za Odbor výcviku PPZ prevzal ocenenie Martin Uram – všetko dlhoroční účastníci a organizátori podujatia, ktorí sa zaslúžili o jeho úspešný priebeh a zabezpečenie.

S podmienkami súťaže oboznámil prítomných súťažiacich zástupca hlavného rozhodcu Stanislav Sládkovič. Na záver Ján Filip poprial všetkým veľa športových úspechov a tým otvoril celé podujatie.,

Samotný turnaj prebiehal v priateľskom a športovom duchu, avšak za stolmi s vysokou športovou úrovňou a neúprosnými bojmi v každom zápase vo všetkých kategóriách.

Veľmi príjemným prekvapením a oživením turnaja bola kategória žien, v ktorej hralo 12 hráčok, od bývalej členky širšieho reprezentačného kádra SR, bývalých prvoligových hráčok, hráčok nižších okresných súťaží, až po amatérky. Predovšetkým zápasy vo finálovej skupine boli na vysokej športovej úrovni, v ktorej vynikla Lucia Truksová. Truksová je stále aktívna hráčka MŠK Břeclav, ktorá sa stala celkovou víťazkou kategórie, bez straty setu, a zároveň sa stala majsterkou SR pre rok 2023. Hráčky, ktoré sa umiestnili na 2-4. mieste, boli veľmi vyrovnané a o poradí rozhodovali až sety.

V kategórii neregistrovaných hráčov sa presadili predovšetkým víťazi a medailisti uplynulých ročníkov Igor Andráš, Ján Szalay a Peter Vican, pričom sa objavili aj nové mená z jednotlivých súčastí PZ, ktoré zamiešali poradím na ďalších miestach. Potešiteľná bola ich vysoká účasť a v porovnaní s minulými ročníkmi aj vyššia športová úroveň jednotlivých zápasov.

Najviac očakávanou kategóriou bola súťaž o titul majstra MV SR a PZ, v ktorej hrali stolní tenisti registrovaní v SSTZ, hrávajúci dlhodobé súťaže v kluboch, od Extraligy až po najnižšie okresné súťaže. Rozdielna športová úroveň sa prejavila v zápasoch v skupinách, z ktorých najlepší dvaja postúpili do hlavnej súťaže. Predovšetkým od štvrťfinále sa všetky zápasy hrali na vysokej športovej úrovni a mnohé z nich zniesli aj prvoligové kritériá. Príjemným prekvapením bol predovšetkým Michal Glejtek z KR PZ BB, ktorý vo štvrťfinále porazil štvrtého nasadeného Miroslava Urbana z MV SR, v  semifinále jedného z favoritov Slavomíra Krála a prehral až vo finále s najväčším favoritom Danielom Oráčom z APZ, ktorý hrá za extraligové družstvo VSTK Vranov nad Topľov. Daniel Oráč sa okrem víťazstva stal aj majstrom MV SR a PZ pre rok 2023.

Jubilejný XXV. ročník PPP a XII. majstrovstvá MV SR a PZ, rovnako ako predchádzajúcich 24 ročníkov, opäť potvrdili opodstatnenosť a význam konania tohto turnaja pre aktívnych policajtov a výsluhových dôchodcov, ktorí sa stolnému tenisu venujú súťažne v kluboch registrovaných v SSTZ, ale aj rekreačných hráčov. Dovoľujeme si tvrdiť, že stolný tenis spolu s futbalom patrí medzi športy, ktorým sa venuje najviac aktívnych a bývalých policajtov. Len v kluboch v rámci SR je registrovaných niekoľko sto policajtov a občianskych zamestnancov MV SR hrajúcich dlhodobé súťaže, od extraligy až po okresné súťaže. A medzi rekreačnými hráčmi je to ešte viac. Avšak iba malá časť z nich má možnosť zúčastniť sa turnaja o PPP a majstrovstiev MV SR a PZ, ktoré sú svojim spôsobom vyvrcholením ich športových aktivít. Zároveň majú možnosť konfrontovať svoju výkonnosť, môcť sa stretnúť so svojimi kolegami a vymeniť si svoje športové, ale i profesné skúsenosti. Preto nepochybujeme, že uvedený turnaj má svoje pevné a nenahraditeľné miesto v športových aktivitách policajtov, občianskych zamestnancov, rovnako aj medzi súťažami organizovanými v rámci UNITOP a bude aj naďalej podporovaný služobnými funkcionármi MV SR, PZ, OZP, UNITOPom a ŠCP.

 

Športové výsledky: (do tabuľky)

XII. majstrovstvá MV SR a PZ:

Daniel Oráč         APZ

Michal Glejtek    KR PZ BB

Martin Gajdoš    KR PZ Nitra

Slavomír Král       PPZ

      5.-8. Milan Gramantík  VD

Erik Kruppa         KR PZ BB

Miroslav Urban  MV SR

Miroslav Kolář    VD

 

XXV. ročník PPP

Igor Andráš         KR PZ  BB

Ján Szalay            KR PZ TT

Adrián Bačovčin KR PZ PO

Peter Vican         KR PZ BA

5.-8.     Peter Turiak            KR PZ BA

   Branislav Jurkovič  KR PZ BA

   Peter  Mlynár         ŠCP

   Tomáš Dávid           KR PZ TT

 

ŽENY  –  XII. majstrovstvá MV SR a PZ

Lucia Truksová      KR PZ BA

Anna Sedláčková  KR PZ BA

Lenka Vicanová     KR PZ TN

Dana Labancová    KR PZ PO

     5.-6. Zuzana Gaži-Gabrielová   KR PZ KE

 Zuzana Nemčoková          PPZ

 

Autori: Ján Vaniak,  Ladislav  Gračík