Smútočné oznámenie

Odborový zväz polície v Slovenskej republike s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 28. februára 2019 nás v nedožitom 49. roku života opustil kpt. Bc. Roman Bencúr, náš člen zo ZO OZP v SR č. 20-01 Horská záchranná služba. V služobnom pomere bol od roku 2005, pracoval ako záchranár v Oblastnom stredisku Nízke Tatry.

Posledná rozlúčka so zosnulým záchranárom, ktorý tragicky zahynul pri štvrtkovom páde lavíny vo Veľkom Mlynárovom žľabe vo Vysokých Tatrách, sa uskutoční dňa 6. 3. 2019 od 14.00 hodiny v Partizánskej Ľupči v Evanjelickom kostole.

Česť jeho pamiatke.

kpt. Bc. Roman Bencúr