Smútočné oznámenie

V hlbokom zármutku oznamujeme, že dňa 15. 10. 2020 vo veku 62 rokov nás opustil zakladajúci člen a dlhoročný predseda ZO OZP v SR č. 8/64, predseda Krajskej rady OZP v SR útvarov MV SR a P PZ Ing. Vitalij Džoganík. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 21. 10. 2020 o 13.30 h na cintoríne v Pezinku.

Česť jeho pamiatke.

Ing. Vitalij Džoganík