Stanovisko OZP v SR k návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov

Dňa 15. 03. 2019 bol do medzirezortného pripomienkového konania daný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/181). Hlavnou zmenou malo byť navýšenie platov profesionálnych vojakov o cca. 300,-EUR.

Dňa 01. 04. 2019 OZP v SR podal cestou Konfederácie odborových zväzov SR k návrhu zákona, zásadnú pripomienku, v ktorej požadujeme, aby sa táto novela realizovala len súbežne s návrhom novely zákona  č. 73/1998 Z. z., ktorá by zabezpečila obdobné navýšenie platov príslušníkov Policajného zboru, ale aj ostatných  bezpečnostných zborov.

Dňa 10. 04. 2019 sa uskutočnilo rozporové konanie na Ministerstve obrany SR, pričom nedošlo k odstráneniu pripomienky KOZ SR a návrh zákona tak pôjde do Vlády SR s rozporom. 

OZP v SR vo veci zvýšenia platov policajtov od januára vedie dialóg s najvyššími predstaviteľmi MV SR. Na uvedený stav predseda OZP v SR upozornil aj predsedu Vlády SR p. Pellegriniho, ktorý prisľúbil, že ak príde k zvyšovaniu platov, tak sa bude dotýkať všetkých bezpečnostných síl a zborov.

 

Stanovisko OZP v SR k návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov (pdf, 1 MB)
Záznam z rozporového konania (pdf, 2 MB)