Ťažko vybojovaný úspech

Civilní zamestnanci z oddelení evidencie vozidiel dopravných inšpektorátov majú po rokoch ťažkého boja dôvod na radosť. Od 1. júna sa zvyšuje platová trieda, do ktorej sú títo zamestnanci zaradení. Tento úspech by sa nebol podaril, nebyť intenzívneho, viac ako 2-ročného tlaku zo strany Odborového zväzu polície v SR. 

Podnet na riešenie situácie prišiel už pred štyrmi rokmi zo strany zamestnancov krajského dopravného inšpektorátu (KDI) Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach. V tom čase boli na pozíciách evidencie vozidiel – v rámci pilotného projektu v Bratislave a v Košiciach – nahradení policajti civilnými zamestnancami, no bez adekvátneho navýšenia mzdového ohodnotenia. Zamestnanci z Košíc sa preto rozhodli podať žiadosť o prehodnotenie ich 2. platovej triedy. Pilotný projekt sa medzitým osvedčil a rozšíril sa po celom Slovensku. Zamestnancom pribudli nové činnosti a povinnosti, no so zmenou platu sa nerátalo.  Žiadosť zamestnancov o zmenu výšky ich miezd pritom spočiatku nebola Prezídiom Policajného zboru (P PZ) predložená na posúdenie systematizačnej komisii.

Aj preto sa vo veci začal angažovať Odborový zväz polície v SR, ktorý združuje veľkú časť civilných zamestnancov Ministerstva vnútra (MV) SR. Predseda OZP v SR, Pavol Paračka, ako aj zástupca civilných zamestnancov v predsedníctve, Zdenko Kristin,  navštívili Sekciu personálnych a sociálnych činností MV SR a rokovali o možnosti presunu zamestnancov do tretej alebo štvrtej platovej triedy.  Požiadavka odborárov bola jasná. Prípadná zmena platovej triedy sa musí riešiť systémovo a naprieč celým Slovenskom.  Snaha odborov bola úspešná a Prezídium PZ dostalo za úlohu zhotoviť návrh pre systematizačnú komisiu. 

Napriek tomu sa tento proces zdržiaval a vážne ho začal brať až viceprezident Damián Imre, ktorý vydal pokyn pripraviť materiál. Prácu prezídia v mnohých ohľadoch suploval  odborový zväz, konkrétne zástupca civilných zamestnancov Zdenko Kristin. Ten osobne obvolal jednotlivé Okresné riaditeľstvá PZ  a zisťoval náplň práce pracovníčok. Okrem toho Zdenko Kristin aj osobne navštívil Klientske centrum v Bratislave,  v ktorom si overil situáciu a náročnosť práce týchto zamestnancov. 

Dlhoročná práca a tlak Odborového zväzu polície v SR nakoniec priniesli svoje výsledky. Systematizačná komisia napokon schválila zvýšenie platových tried pre zamestnancov evidencie vozidiel. Od 1. júna sa tak vyše 100 zamestnancom  zvýši mesačný plat o približne 70 eur. 

Boj za zamestnancov oddelenia dokladov stále pokračuje

Nepríjemnou správou je, že systematizačná komisia neschválila zvýšenie platových tried pre 389 zamestnancov oddelenia dokladov. Tých k podkladovým materiálom pridalo Prezídium PZ na základe podnetu  nespokojných pracovníčiek z oddelenia dokladov na východe Slovenska. V ňom argumentovali dlhodobým platovým podhodnotením, ako aj súčasným, už niekoľko rokov trvajúcim nepriaznivým obdobím a stúpajúcimi nákladmi na bývanie a život. Prezídium  PZ doplnilo návrh pre systematizačnú komisiu bez vypracovania podrobnej analýzy, či aj títo zamestnanci spĺňajú všetky zákonné predpoklady na zvýšenie platových tried. Samozrejme, ani OZP v SR nezabúda na týchto zamestnancov a zamestnankyne. Mzdové ohodnotenie pracovníkov oddelení dokladov je skutočne  výrazne nedostatočné a musí sa urýchlene riešiť – či už novým návrhom na zmenu platovej triedy, alebo formou navýšenia osobných príplatkov a odmien.

Bez týchto opatrení je potom  opodstatnené sa pýtať, kto – pri takýchto platoch – na jednotlivých oddeleniach ostane a bude za takýchto podmienok pracovať?!