VII. riadny kongres Odborového zväzu polície v Slovenskej republike

V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa konal VII. riadny kongres OZP v SR v Bratislave.

Na kongrese sme okrem iného riešili hodnotenie činnosti OZP v SR za uplynulé päťročné obdobie, návrhy na zmeny stanov ako aj program na ďalšie obdobie. Rokovanie poctili svojou účasťou predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka vnútra SR Denisa Saková, 1. viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško a ďalší vážení hostia.

Hlavnými témami príhovorov bolo aktuálne odmeňovanie príslušníkov Policajného zboru, pracovné podmienky zamestnancov a v neposlednom rade kariérny postup policajtov. Činnosť OZP v SR bola ocenená všetkými vystupujúcimi. Premiér Peter Pellegrini v rámci svojho príhovoru oznámil delegátom aj pozitívnu správu o paušálnom zvyšovaní osobných príplatkov príslušníkov Policajného zboru a záchranných zložiek MV SR o 120 eur a v Bratislavskom a Trnavskom kraji o 160 eur z dôvodu vysokého podstavu príslušníkov v týchto krajoch.

Zhodnotili sme úspechy aj neúspechy za uplynulé obdobie a vyjadrili vďaku všetkým, ktorí sa pričinili o skvalitnenie sociálnych, ekonomických a pracovných podmienok a lepšiu budúcnosť príslušníkov a zamestnancov MV SR. Poukázali sme na opodstatnenosť existencie OZP v SR ale aj na problémy, s ktorými sa musíme do budúcna intenzívne zaoberať. Schválili sme dokumenty potrebné na činnosť OZP v SR do ďalšieho obdobia. Podrobnejšie informácie sa dočítate v novembrovom vydaní časopisu Polícia.