Zbierka pre Zuzku, Adamka a Kristínku.

Kolegovia, kolegyne a všetci ľudia dobrej vôle. Rozhodli sme sa pomôcť jednej policajnej rodine. Určite ste zaregistrovali smutnú správu, že nás dňa 15.05.2022 náhle a bez rozlúčky vo veku 37 rokov nečakane opustil náš kolega a veľmi dobrý kamarát, ppráp. Mgr. Ján Jakubov, naposledy zaradený ako referent s územnou a objektovou zodpovednosťou na Obvodnom oddelení Policajného zboru Slovenská Kajňa. Všetci sme ostali šokovaní a zdrvení. Chceli by sme upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí stratili ďaleko viac než my, stratili milujúceho ocka, s ktorým mali určite plány na desiatky rokov, stratili manžela, ktorý sa viac už domov nevráti. Píšeme o Janíkovej manželke Zuzke, 5 ročnom synčekovi Adamkovi a 3 ročnej dcérke Kristínke. Touto cestou by sme Vás všetkých chceli poprosiť o gesto spolupatričnosti a ľudskosti. Spojme všetky naše sily a pomôžme tejto mladej žene, ktorá zostala so synčekom a dcérkou zo dňa na deň sama. Veľkú bolesť zo straty zmierniť nedokážeme, no uľahčiť jej každodenné starosti určite môžeme. Kto môže a chce, prispejte prosím tejto mladej mamičke a dvom krásnym deťom. Majú pred sebou veľmi dlhú a ťažkú cestu s mnohými prekážkami po ktorej však musia kráčať sami.

Svoju pomoc môžete poukázať na ÚČET: 

SK66 7500 0000 0040 3068 9134 

do 31.07.2022.

 

Všetkým Vám zo srdca veľmi pekne ďakujeme.