• Zasadnutie Rady predsedov ZO OZP v SR
  • Stretnutie s ministrom vnútra SR
  • Stretnutie so štátnym tajomníkom MV SR