• VII. riadny kongres OZP v SR
  • Podpis kolektívnych zmlúv na roky 2019-2020