Plán zasadnutí OZP v SR

Plán zasadnutí Predsedníctva OZP v SR
a Rady predsedov ZO OZP v SR v roku 2024

15.-16.02.2024 Predsedníctvo OZP v SR 
21.03.2024 Predsedníctvo OZP v SR
22.03.2024
Rada predsedov ZO OZP v SR
16.–17.05.2024 Predsedníctvo OZP v SR
20.06.2024 Predsedníctvo OZP v SR
21.06.2024 Rada predsedov ZO OZP v SR
12.09.2024 Predsedníctvo OZP v SR
13.09.2024 Rada predsedov ZO OZP v SR
07.–08.11.2024 Predsedníctvo OZP v SR
05.12.2024 Predsedníctvo OZP v SR
06.12.2024 Rada predsedov ZO OZP v SR

13.-14.11.2024 – Kongres OZP v SR