Kontakty

ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Račianska 1514/45,
831 02 Bratislava

Poštová adresa:
Pribinova 2,
812 72 Bratislava

Telefón: 09610 51 950
Fax: 09610 59 096

IČO: 17318319