Vedenie OZP v SR

Predseda OZP v SR plk. Mgr. Pavol Paračka sa narodil 09. 05. 1971 v Poprade – Spišskej Sobote. Ako absolvent Strednej lesníckej školy v Prešove nastúpil do PZ v roku 1991 na OO PZ Svit, kde slúžil až do roku 2002, potom pôsobil štyri roky ako starší referent skupiny prevencie na OR PZ v Poprade a v Starej Ľubovni. V rokoch 2001 až 2006 absolvoval štúdium na UKF v Nitre. V roku 2006 sa stal vyšetrovateľom na OR PZ Poprad, v rokoch 2010 až 2018 bol vedúci 2. oddelenia všeobecnej kriminality a 2. oddelenia vyšetrovania OKP OR PZ v Poprade. Členom základnej organizácie OZP v SR č. 10-06 v Poprade sa stal v roku 1993, od roku 2011 pôsobil ako člen výboru, zodpovedný za právnu ochranu. V roku 2012 bol zvolený do funkcie podpredsedu základnej organizácie, ktorú vykonáva druhé volebné obdobie. Od decembra 2018 pôsobil ako podpredseda OZP v SR. Do funkcie predsedu OZP v SR bol zvolený 4. decembra 2019. Angažuje sa tiež v oblasti dopravnej výchovy ako lektor, konzultant a autor. Je ženatý, má dve deti.

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Roman Laco sa narodil 18. 04. 1971 v Šali. Od 01. 12. 1992 postupne pôsobil na rôznych funkciách v Železničnej polícii. Od 01. 02. 2011 pracoval na odbore kriminálnej polície OR PZ v Bratislave IV, naposledy ako vedúci 1. oddelenia vyšetrovania. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium na Akadémii PZ. V roku 2009 vstúpil do OZP a založil ZO OZP v SR pri Železničnej polícii, kde bol jej predsedom. Od 01. 04. 2011 je členom ZO OZP v SR pri OR PZ Bratislava IV, kde je v súčasnosti hospodár a člen výboru ZO OZP. Od 01. 05. 2011 do 31. 12. 2014 bol predsedom Krajskej rady OZP v SR pri KR PZ Bratislava. Je ženatý, má tri dcéry.

Podpredseda OZP v SR kpt. Mgr. Bc. Ján Filip sa narodil 17.decembra 1982 v Banskej Bystrici. Základnú vojenskú službu absolvoval v 5.pluku špeciálneho určenia – Žilinskom pluku Jozefa Gabčíka. Študoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Akadémií Policajného zboru v Bratislave. Do Policajného zboru vstúpil v roku 2009, do zvolenia za podpredsedu OZP v SR slúžil ako referent špecialista na Odbore kriminálnej polície, I. operatívne oddelenie KR PZ v Žiline. V rámci OZP v SR pôsobil ako predseda Základnej organizácie OZP v SR č. 938-1 pri KR PZ Žilina. Do funkcie podpredsedu OZP v SR bol zvolený Radou predsedov ZO OZP v SR 16.12.2022. V súčasnosti je slobodný a bezdetný. Medzi jeho záľuby patrí príroda – poľovníctvo, zbrane a streľba, bojové športy, adrenalínové aktivity, história, kultúra a umenie.

Podpredseda OZP v SR mjr. Mgr. Bc. Peter Jakubík, LL.M. sa narodil 19. 02. 1979 v Šuranoch. Do svojho zvolenia pôsobil ako podpredseda ZO OZP v SR č. 8/68 (od r. 2016). Študoval na Akadémií Policajného zboru v Bratislave, Vysokej škole Danubius a Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Príslušníkom PZ je Peter Jakubík od roku 2005. V rámci PZ pôsobil na mnohých pozíciách od referenta až po funkciu staršieho vyšetrovateľa špecialistu 3. oddelenia odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Do funkcie podpredsedu OZP v SR bol zvolený Radou predsedov ZO OZP v SR 24.03.2023. Peter Jakubík je v súčasnosti ženatý a bezdetný. Medzi jeho záujmy patria dobročinné aktivity, je členom občianskeho združenia Artus, v rámci ktorého sa poskytuje starostlivosť o týrané psíky. Okrem toho sa venuje aj športovým aktivitám, najmä armwrestlingu.