Ako objednať kartu MultiSport

 ODBOROVÝ ZVÄZ POLÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

a


MULTISPORT

 

Od 1. júla 2022 ponúkajú možnosť pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra SR a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport.

 od 1.7.2022

45,- EUR/karta/mesiac

Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty MultiSport vyplnia Súhlas so spracovaním osobných údajov a zašlú jeho scan, spolu s potvrdením o úhrade z internetbankingu na e-mail: nikola.kvetkova(zavinač)minv.sk, do 15.dňa v mesiaci. Príp. na tel.č.: 09610-51952. Karta bude aktivovaná prvým dňom v nasledujúcom mesiaci.


Poplatok za kartu sa hradí na:

číslo účtu IBAN: SK14 0900 0000 0051 5902 6037 do 15. dňa v mesiaci za nasledujúci mesiac  (v júni – za júl, v júli – za august…atď.)

variabilný symbol: číslo vašej základnej organizácie OZP v SR (napr. ZO 10-03 – VS:1003; ZO 8/64 – VS:864)

do poznámky: meno a priezvisko užívateľa karty (pri platbe za viacerých užívateľov, do poznámky uviesť všetky mená)

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov dostupný TU

 

K vašej zamestnaneckej karte si môžete objednať aj Sprievodnú kartu pre dospelú osobu a Detskú kartu do 15 rokov dieťaťa

Dospelá osoba – sprievodná:                      45,00 EUR€ /karta/mesiac

Deti do 15 rokov:                                             16,00 EUR /karta/mesiac

 

PÁR PRAKTICKÝCH INFORMÁCIÍ:

 

Karta je neprenosná – pri návšteve zariadení je nutné sa preukázať preukazom totožnosti s fotografiou.

 

Z odberu karty sa môžete kedykoľvek odhlásiť, či sa k nemu prihlásiť, a to vždy do posledného pracovného  dňa v mesiaci do 12:00, telefonicky alebo e-mailom u správkyne MultiSportu s tým, že zmena prebehne nasledujúci mesiac. O aktiváciu karty môžete ale znovu požiadať až o 6 mesiacov (výnimkou sú zdravotné dôvody).

 

Kompletný zoznam aktivít nájdete na www.multi-sport.sk.

Na vydanie karty je potrebné poskytnutie Vášho mena a priezviska spoločnosti Benefit Systems Slovakia s.r.o.

Viac informácií nájdete na www.multi-sport.sk.

 

 
 

Kontaktné osoby pre bližšie informácie:

Nikola Kvetková, 09610-51952, nikola.kvetkova(zavináč)minv.sk – správkyňa Multisportu
Roman Laco, 09610-51954, 0905-510016, roman.laco(zavináč)minv.sk – podpredseda OZP v SR
Kristína Figurová, 09610-51950, kristina.figurova(zavináč)minv.sk – tajomníčka OZP v SR