Aktuality

Novela zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Ministerstvo vnútra SR predložilo na pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie), výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Časť pripomienok od Odborového zväzu polície v SR…

Zmena systému odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

Prinášame vám návrh platových tabuliek pre verejnú správu, ktoré obdržala Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ SR). Stanovisko Odborového zväzu polície v SR k uvedenému materiálu: Odborový zväz polície v SR ostro odmieta predložený návrh tabuliek, považuje ho za veľmi zlý a za výsmech zamestnancom vo verejnej službe a v koordinácii s KOZ SR a ostatnými nevýrobnými zväzmi budeme podnikať ďalšie kroky, o ktorých budete…

Koeficient 5,43 – metodické usmernenie

Dňa 13. februára 2017 personálny odbor sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR zverejnil na svojej intranetovej stránke metodické usmernenie k vykazovaniu celodenných neprítomností pri nerovnomernom rozvrhnutí času služby príslušníkov Policajného zboru. Metodické usmernenie má slúžiť na zabezpečenie jednotného postupu pri vykazovaní celodenných neprítomností príslušníkov Policajného zboru, ktorých čas služby je…

Odborový zväz polície v SR reaguje na návrh programu SAS v oblasti polície

Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa oboznámil s programom politickej strany Sloboda a Solidarita „Slovensko bezpečnejšie, spravodlivejšie“, ktorý predstavil podpredseda strany a poslanec NR SR Ľubomír Galko. V tzv. starých krajinách EÚ a teda aj rozvinutých demokraciách je dobrým zvykom, že každá slušná a čestná politická strana predtým, ako verejnosti predstaví svoj program, prediskutuje ho a vypočuje si názor odborových, prípadne profesných…

Odbory vyrokovali pre zamestnancov množstvo benefitov

Predstavitelia Ministerstva vnútra SR a partnerských odborových zväzov podpísali kolektívne zmluvy na rok 2018 Dňa 19. decembra 2017 minister vnútra SR Robert Kaliňák a generálny tajomník MV SR Ondrej Varačka podpísali so zástupcami partnerských odborových zväzov vyššie kolektívne zmluvy pre príslušníkov PZ, príslušníkov Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru, ako aj pre zamestnancov v štátnej službe a v službe…

Čaro virtuality – reakcia na príspevok na stránke NOZP

Na stránke „Nového odborového zväzu polície“ /NOZP/ som si prečítal príspevok jeho predsedu Vojtecha Kľučarovského pod názvom „Neohli sme chrbát a neklameme ako niekto…“, publikovaný na ich webovej stránke 7. januára 2018. Aj keď v ňom nie som priamo menovaný – ba možno práve preto – niektoré formulácie pána predsedu sa ma osobne dotkli, preto si dovolím…

S NOZP si nevieme predstaviť spoluprácu v nijakej forme

Hovoríme s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom Pán predseda, Nový odborový zväz polície (NOZP), ktorý má podľa vlastných vyjadrení 500 členov, znova ostro zaútočil na OZP, obvinil ho, že nie je ochotný spolupracovať. NOZP považuje za nezákonné a protiústavné, že nebol pripustený ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššej kolektívnej zmluvy zo sociálnym partnerom, s ministerstvom vnútra……

Stretnutie vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky

K tohtoročnému stretnutiu vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky došlo v dňoch 17. – 18. 10. 2017  v hoteli Olšanka v Prahe. Predmetom pravidelného ročného zasadania bolo tradičné oboznámenie a odovzdanie si informácií a skúseností z činnosti oboch odborových zväzov. Nosnou témou bolo aj predchádzajúce zvyšovanie platov ako aj možnosti ďalšieho zvyšovania platov policajtov a občianskych zamestnancov…

Dve percentá z daní… rozhodnite sami, komu pomôžu!

Znova je tu čas, keď sa môžete sami rozhodnúť, komu pomôžete svojimi dvoma percentami z daní. Štát umožnil každému daňovníkovi slobodnú voľbu, kam tieto dve percentá „nasmeruje“. Uvedomujem si, že veľkej skupine kolegov a kolegýň neoznamujem žiadnu novú informáciu. Mnohí už niekoľko rokov využívajú uvedenú skutočnosť na poukázanie časti svojich daní z príjmu pre združenia,…

Kolektívne zmluvy na rok 2017 v rámci MV SR sú podpísané …

Vážení členovia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike V tomto predvianočnom zhone dňa 22.12.2016 sa nám konečne podarilo dospieť k podpisom kolektívnych zmlúv platných na rok 2017 v rámci MV SR ako aj memoranda o úprave platových pomerov príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Každoročne vyjednávame o všetkých…