Aktuality

S NOZP si nevieme predstaviť spoluprácu v nijakej forme

Hovoríme s predsedom OZP v SR Mariánom Magdoškom Pán predseda, Nový odborový zväz polície (NOZP), ktorý má podľa vlastných vyjadrení 500 členov, znova ostro zaútočil na OZP, obvinil ho, že nie je ochotný spolupracovať. NOZP považuje za nezákonné a protiústavné, že nebol pripustený ku kolektívnemu vyjednávaniu vyššej kolektívnej zmluvy zo sociálnym partnerom, s ministerstvom vnútra……

Stretnutie vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky

K tohtoročnému stretnutiu vedenia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike s predsedníctvom Nezávislého svazu Policie České republiky došlo v dňoch 17. – 18. 10. 2017  v hoteli Olšanka v Prahe. Predmetom pravidelného ročného zasadania bolo tradičné oboznámenie a odovzdanie si informácií a skúseností z činnosti oboch odborových zväzov. Nosnou témou bolo aj predchádzajúce zvyšovanie platov ako aj možnosti ďalšieho zvyšovania platov policajtov a občianskych zamestnancov…

Dve percentá z daní… rozhodnite sami, komu pomôžu!

Znova je tu čas, keď sa môžete sami rozhodnúť, komu pomôžete svojimi dvoma percentami z daní. Štát umožnil každému daňovníkovi slobodnú voľbu, kam tieto dve percentá „nasmeruje“. Uvedomujem si, že veľkej skupine kolegov a kolegýň neoznamujem žiadnu novú informáciu. Mnohí už niekoľko rokov využívajú uvedenú skutočnosť na poukázanie časti svojich daní z príjmu pre združenia,…

Kolektívne zmluvy na rok 2017 v rámci MV SR sú podpísané …

Vážení členovia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike V tomto predvianočnom zhone dňa 22.12.2016 sa nám konečne podarilo dospieť k podpisom kolektívnych zmlúv platných na rok 2017 v rámci MV SR ako aj memoranda o úprave platových pomerov príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby. Každoročne vyjednávame o všetkých…

V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa v Bratislave konal VIII. zjazd Konfederácie odborových zväzov SR.

Delegáti zjazdu zvolili vedenie konfederácie a schválili program a smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri roky (2016 – 2020). Za prezidenta KOZ SR bol opätovne zvolený Jozef Kollár, za viceprezidentku KOZ SR Monika Uhlerová. Do predstavenstva bol zo štyroch členov za nevýrobné odborové zväzy opätovne zvolený aj predseda OZP v SR Marián Magdoško. Delegáti VIII.…

Kto ochráni policajta pred útokmi? Len odbory!

V dňoch 26. a 27. októbra 2016 sa v španielskej Barcelone konalo riadne jesenné zasadanie výboru EuroCOP-u. Odborový zväz polície v SR reprezentoval predseda Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA ho požiadala o rozhovor. V rozhovore, ktorý si môžete prečítať v novembrovom vydaní novín Polícia sa dočítate o problémoch s ochranou policajtov vo svete, o informáciách zo stretnutia predsedu s ministrom vnútra, o problémoch…

Policajtom v službe neraz ide o zdravie i život. Sú dostatočne chránení?

Nie sú. Ani legislatívne, ani technicky a ani fyzicky Fyzické útoky na policajtov nie sú ani na Slovensku nijakou výnimkou. Sú ich ročne stovky a desiatky z nich sa pri použití donucovacích prostriedkov resp. pri použití prvkov sebaobrany a donucovacích prostriedkov nezaobídu bez zranení na oboch stranách. V poriadku, policajt s útokom musí rátať a…

osobný list p. prezidenta PZ a p. predsedu OZP v SR

Na základe informácií o kolobehu nepravdivých fám a dezinformácií medzi policajtmi o úprave zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa OZP v SR rozhodol spoločne s Prezídiom Policajného zboru zverejniť osobný list, v ktorom prezident Policajného zboru a predseda Odborového zväzu polície v SR…

Zvýšenie platových tried v štátnej službe

Bezmála 300 zamestnancov v štátnej službe prechádza z platovej triedy 2 do platovej triedy 3 Odbory dosiahli odstránenie nespravodlivosti  Na základe sťažností z viacerých útvarov Odborový zväz polície v SR po preverení zistil, že v každom jednom kraji existujú v ocenení práce občianskych zamestnancov na útvaroch nepochopiteľné disproporcie. Hoci títo zamestnanci vykonávajú tú istú činnosť, väčšia…

Zamestnávateľ sa usiluje rešpektovať literu kolektívnej zmluvy

Neplnenie ustanovení zmluvy treba považovať za porušenie služobnej disciplíny, upozorňuje vedenie rezortu. Odborový zväz polície v SR veľmi pozorne sleduje dodržiavanie ustanovení kolektívnych zmlúv a v prípade preukázateľných porušení dikcie zmlúv dôrazne žiada od zamestnávateľa nápravu. Tak dosiahlo, že vedenie MV SR už samo upozorňuje riadiacich pracovníkov na nižších stupňoch k dodržiavaniu ustanovení Kolektívnej zmluvy…