Autor: ozp_admin

Smútočné oznámenie

V hlbokom zármutku oznamujeme, že dňa 15. 10. 2020 vo veku 62 rokov nás opustil zakladajúci člen a dlhoročný predseda ZO OZP v SR č. 8/64, predseda Krajskej rady OZP v SR útvarov MV SR a P PZ Ing. Vitalij Džoganík. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 21. 10. 2020 o 13.30 h na cintoríne v Pezinku. Česť jeho pamiatke.

COVID-19 – pokyny a opatrenia

Prinášame vám vydané vyhlášky, pokyny a opatrenia týkajúce sa predchádzaniu vzniku a šíreniu ochorenia spôsobeného novým vírusom COVID-19.   Informácie pre príslušníkov PZ – na intranetovej adrese https://infoweb.minv.sk/infopz/koronavirus/?C=M;O=A nájdete denne aktualizované informácie a opatrenia súvisiace s COVID-19.   Informácie na stránke KOZ SR – V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s nákazou COVID-19 Vám dávame do pozornosti špeciálnu informačnú…

Pozastavenie platnosti kariet MultiSport od 15. 10. 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, bude platnosť kariet MultiSport od 00.00 hod. 15. 10. 2020 (štvrtok) pozastavená. Ako bude fungovať administratíva?/Čo je potrebné vedieť? Karty nie je potrebné z Vašej strany rušiť. Ich využitie bude od 00.00 hod. 15. 10. 2020 (štvrtok) znemožnené na strane našich zmluvných…

Členovia vedenia OZP v SR odovzdali predstaviteľom MV SR návrhy kolektívnych zmlúv

Vedenie OZP v SR v utorok 25. augusta 2020 zavítalo na Ministerstvo vnútra SR, kde ich prijal generálny tajomník služobného úradu MV SR Ľubomír Šablica a generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR Ivan Fufaľ. Odboroví predáci odovzdali do rúk zástupcov zamestnávateľa návrhy kolektívnych zmlúv pre Policajný zbor, zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vo verejnom záujme na rok…

Karta MultiSport opäť funkčná od 1. júla

Dňa 01. 07. 2020 opätovne po skončení pandémie ponúkame jedinečnú možnosť pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport za garantovane najlepšiu cenu v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.   Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty Multisport, ktorí si kartu objednajú do…

Stretnutie vedenia OZP v SR s ministrom vnútra

Dňa 29. 04. 2020 sa na pôde Ministerstva vnútra SR uskutočnilo stretnutie predstaviteľov OZP v SR s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a štátnym tajomníkom Lukášom Kyselicom. Hlavným obsahom stretnutia bolo spustenie sociálneho dialógu ako aj nevyhnutnosť naštartovania aktívnej komunikácie OZP v SR s ministrom vnútra po výmene vedenia. Minister vnútra absolútne rešpektuje úlohu a postavenie …

Informácia k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vážené kolegyne a kolegovia, na Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej len „OZP v SR“) sa čoraz častejšie obracajú predovšetkým naši členovia v súvislosti so vznikom Nového odborového zväzu polície a ich predsavzatím preskúmať otázku, či je alebo nie je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

Zaslanie podkladov do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Odborový zväz polície v Slovenskej republike zaslal Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky podklady do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Našim cieľom bude dosiahnuť zachovanie súčasného stabilného sociálneho systému policajtov, vytvorenie nového moderného zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a zlúčenie dvoch zákonov, upravujúcich pracovnoprávny pomer civilných zamestnancov (štátna služba, verejná služba), do jedného zákona, ktorý by upravoval službu vo verejnej správe ako celku. Podklady k Programovému vyhláseniu vlády…