Autor: ozp_admin

Karta MultiSport opäť funkčná od 1. júla

Dňa 01. 07. 2020 opätovne po skončení pandémie ponúkame jedinečnú možnosť pre všetkých policajtov, zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich rodinných príslušníkov, získať kartu MultiSport za garantovane najlepšiu cenu v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.   Získanie karty MultiSport je podmienené členstvom v Odborovom zväze polície v Slovenskej republike. Noví užívatelia karty Multisport, ktorí si kartu objednajú do…

Stretnutie vedenia OZP v SR s ministrom vnútra

Dňa 29. 04. 2020 sa na pôde Ministerstva vnútra SR uskutočnilo stretnutie predstaviteľov OZP v SR s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a štátnym tajomníkom Lukášom Kyselicom. Hlavným obsahom stretnutia bolo spustenie sociálneho dialógu ako aj nevyhnutnosť naštartovania aktívnej komunikácie OZP v SR s ministrom vnútra po výmene vedenia. Minister vnútra absolútne rešpektuje úlohu a postavenie …

Informácia k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vážené kolegyne a kolegovia, na Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej len „OZP v SR“) sa čoraz častejšie obracajú predovšetkým naši členovia v súvislosti so vznikom Nového odborového zväzu polície a ich predsavzatím preskúmať otázku, či je alebo nie je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

COVID-19 – pokyny a opatrenia

Prinášame vám vydané vyhlášky, pokyny a opatrenia týkajúce sa predchádzaniu vzniku a šíreniu ochorenia spôsobeného novým vírusom COVID-19.   Informácie pre príslušníkov PZ – na intranetovej adrese https://infoweb.minv.sk/infopz/koronavirus/?C=M;O=A nájdete denne aktualizované informácie a opatrenia súvisiace s COVID-19.   Informácie na stránke KOZ SR – V súvislosti s aktuálnou situáciou spojenou s nákazou COVID-19 Vám dávame do pozornosti špeciálnu informačnú…

Zaslanie podkladov do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Odborový zväz polície v Slovenskej republike zaslal Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky podklady do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Našim cieľom bude dosiahnuť zachovanie súčasného stabilného sociálneho systému policajtov, vytvorenie nového moderného zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a zlúčenie dvoch zákonov, upravujúcich pracovnoprávny pomer civilných zamestnancov (štátna služba, verejná služba), do jedného zákona, ktorý by upravoval službu vo verejnej správe ako celku. Podklady k Programovému vyhláseniu vlády…

Pozastavenie platnosti kariet MultiSport

Vážení užívatelia kariet MultiSport, vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o uzatvorení všetkých športových a relaxačných zariadení, spoločnosť Benefit System Slovakia, s.r.o. rozhodla s účinnosťou od 7.00 h dňa 13. 03. 2020 platnosť všetkých kariet MultiSport pozastaviť. Karty budú opäť aktivované až po odvolaní mimoriadnych opatrení. Prosíme užívateľov kariet MultiSport, aby vo svojich bankách dočasne…

Vyhlásenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike k medializovaným útokom na Policajný zbor a policajtov

Odborový zväz polície v Slovenskej republike v poslednej dobe zaznamenal z úst politikov nevyberané útoky na Policajný zbor a policajtov. Týmto chceme ubezpečiť všetkých policajtov, ktorí si vykonávajú svoju neľahkú prácu poctivo a v súlade s právnymi normami Slovenskej republiky, že majú plnú podporu odborového zväzu a tento nedovolí dehonestovať výsledky ich práce len preto, že sa to niekomu nepáči. V tejto súvislosti odporúčame…

Nové vedenie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike

V dňoch 3.12.-4.12.2019 prebehlo zasadnutie Rady predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v Slovenskej republike, na ktorom bolo zvolené nové vedenie zväzu a do predsedníctva bol zvolený nový zástupca zamestnancov: predseda pplk. Mgr. Pavol Paračka, podpredseda pplk. Mgr. Igor Rohár, podpredseda pplk. Mgr. Marián Mikula, podpredseda pplk. Mgr. Roman Laco, zástupca zamestnancov pri predsedníctve Ing. Zdenko Kristin.  …