Benefit – Dalian

Vrámci spolupráce so spoločnosťou DALIAN sa snažíme pripraviť stále nové benefity pre členov OZP v SR, ich rodinných príslušníkov a tých, ktorí sa ešte nerozhodli. Vďaka členstvu v Odborovom zväze Polície môžete získať:

Zvýhodnené úvery, pôžičky, leasingy 

Paušály a telefóny 


Poistenie 

 

DALIAN, s.r.o.
Slovenská 39 
080 01 Prešov