Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave dňa 2. októbra 2018

V utorok dňa 2. októbra 2018 sa vo Varšave uskutočnila najväčšia demonštrácia v histórii poľských bezpečnostných zborov, na ktorej sa zúčastnilo okolo 30.000 policajtov, hasičov, príslušníkov pohraničnej stráže, väzenskej služby a colnej správy z celého Poľska. Celú akciu organizovala Federácia uniformovaných služieb na čele s predsedom poľských policajných odborov Rafałom Jankowskim.

Dôvodmi pre uskutočnenie akcie bola všeobecná nespokojnosť s nízkymi platmi (príjem policajta po ukončení policajnej školy je 600 Eur) a nesplnenie požiadaviek odborárov uniformovaných zložiek:

  1. zvýšenie platov v priemere o 150 Eur,
  2. preplácanie 100% platu za prvý mesiac práceneschopnosti,
  3. navrátenie možnosti odchodu do výsluhového dôchodku po 25 odslúžených rokoch a poberania výsluhového dôchodku pred dosiahnutím veku 55 rokov,
  4. ukončenie zmrazenia valorizácie platov,
  5. preplácanie nadčasových hodín.

Demonštrácia začala na Hradnom námestí na poludnie, odkiaľ sa presunula pred prezidentský palác, kde zástupcovia Federácie odborových zväzov uniformovaných služieb chceli predložiť žiadosť o podporu prezidenta. Prijali ich len úradníci kancelárie prezidenta. V prehlásení žiadajú prezidenta Andrzeja Dudu, aby podporil ich požiadavky, keďže pred voľbami im sľuboval, že nedá dopustiť, aby uniformované zložky prišli o svoje sociálne štandardy. V prejavoch pred prezidentským palácom okrem iného zaznelo: „Sme tu preto, aby sme upozornili na svoju situáciu a pripomenuli Vám, ako prezidentovi všetkých Poliakov, že ste tiež aj našim prezidentom. My máme právo, a dokonca povinnosť, postaviť sa za obnovenie dôstojnosti služby.“

Ďalej pochod pokračoval ulicami Varšavy až k budove úradu vlády, kde predsedovi vlády Mateuszovi Morawieckému chceli osobne odovzdať petičné hárky, kde dopadli podobne ako u prezidenta. Delegácii odborárov bolo povedané, že ich nemôže osobne prijať, keďže netušil, že sa demonštrácia uskutoční.

Ešte pred odchodom delegácie s petíciou k premiérovi na zhromaždení prehovorili k tisícom príslušníkov predstavitelia všetkých poľských odborových zväzov, ktorí zastupujú príslušníkov polície, pohraničnej stráže, hasičov, väzenskej služby a colnej správy, ale aj zástupcovia ďalších poľských odborových organizácií. Vystúpili aj zahraniční hostia, ktorí vyjadrili podporu poľským kolegom a zdôraznili nutnosť zachovania bezpečnosti v Poľsku ako súčasti európskych štruktúr. Boli medzi nimi prezident Európskej policajnej únie EPU Gerrit van de Kamp a za účastníkov delegácií policajných odborových zväzov Vyšehradskej skupiny predseda NOS PČR Milan Štěpánek. Z Odborového zväzu polície v SR sa na demonštrácii zúčastnili podpredsedovia Roman Laco a Viktor Kiss a z  maďarského Független Rendőr Szakszervezet generálny tajomník Géza Pongó a podpredseda Tibor Dávid.

V prípade záujmu nájdete detailné informácie na webovej stránke poľského policajného odborového zväzu NSZZP: http://nszzp.pl/

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.

Demonštrácia poľských bezpečnostných zborov vo Varšave.