Diskusia na stretnutiach EuroCOP

Nedostatok policajtov a zvyšujúci sa počet útokov na políciu predstavujú pre Odborový zväz polície v Slovenskej republike narastajúce obavy.

Predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike, Pavol Paračka, povedal:
„V dnešných dňoch spočíva hlavný problém polície v nízkom počte policajtov a v množstve policajtov odchádzajúcich do dôchodku.“

„Aby sme do Policajného zboru prilákali viac ľudí, je potrebné zlepšiť sociálne postavenie policajtov, a to tak legislatívnymi, ako aj praktickými opatreniami. Prácu policajta musí rešpektovať verejnosť, ale aj štát samotný.

„Ďalej, čo je pre nás veľmi dôležité, je vylepšiť materiálno-technické vybavenie polície a zmodernizovať ho v súlade s potrebami 21. storočia. ”

P. Paračka tiež dodal, že útoky na slovenských policajtov mierne narastajú, a že Odborový zväz polície v Slovenskej republike si s kolegami z EuroCOP vymenili skúsenosti.

P. Paračka ďalej povedal: „V minulosti nebolo toľko zneužívania policajtov, avšak za posledné obdobie sa zneužívanie stupňovalo, a to najmä v súvislosti s opatreniami proti covidu, ktoré urobila vláda.

Diskusia na stretnutiach EuroCOP predstavuje pre políciu východiskový bod, aby sme sa v budúcnosti mohli na podobné situácie pripraviť. ”

Zdroj: Facebook EUROCOP