Dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa pre Príslušníkov Policajného zboru a Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 sú podpísané

Dňa 20. 11. 2019 po viacerých rokovaniach boli na Ministerstve vnútra SR podpísané dodatky kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Horskej záchrannej služby, podľa ktorých sa zvyšujú osobné príplatky o 120 eur a pre policajtov v Bratislavskom a Trnavskom kraji o 160 eur.

Odborový zväz polície v Slovenskej republike od začiatku roku 2019 predkladal odôvodnené argumenty pre potrebu zvýšenia platov policajtov. Najhlavnejším dôvodom bolo avizované zvyšovanie platov vojakov. OZP v SR podalo zásadné pripomienky k uvedenému návrhu, zúčastňovalo sa rozporových konaní k uvedenému návrhu zákona, zúčastnili sme sa rokovania na úrade vlády s predsedom vlády a niektorými členmi vlády za účelom zmiernenia dopadov zvýšenia platov vojakov na ostatné ozbrojené zložky. V auguste sme napísali otvorený liste premiérovi z týchto dôvodov. V októbri sa začali rokovania o zvýšení platov policajtov a dňa 20. 11. 2019 sme zavŕšili rokovania podpisom dodatkov kolektívnych zmlúv.

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 (pdf, 142 kB)

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 (pdf, 138 kB)