Ing. Filip Suchár-Turek

Dňa 14.03.2022 otriasla Slovenskom tragická správa o úmrtí nášho kolegu Filipa, po ktorom ostala priateľka s malou dcérkou. Filipovi kolegovia sa preto rozhodli založiť zbierku, ktorá aspoň z časti pomôže pozostalej rodine v tejto neľahkej situácií. Ak sa rozhodnete prispieť, môžete tak urobiť do konca apríla.

Číslo účtu: SK21 8330 0000 0023 0215 3677

(Ako názov príjemcu môžete uvádzať „Filip“)

Ppráp. Ing. Filip Suchár – Turek, nás navždy opustil dňa 14.03.2022 a bol služobne zaradený ako referent oddelenia železničnej polície PZ v Prešove odboru železničnej polície KR PZ v Prešove. Jeho tragický odchod prišiel nečakane počas výkonu štátnej služby. Bol to náš kamarát, kolega, odborár a jeho strata veľmi bolí.

 

Filip, ďakujeme, že sme mohli s tebou pracovať a poznať ťa. Bolesť sa tíško hojí, no spomienka navždy zostáva.

Česť tvojej pamiatke.

Touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť priateľke, malej dcérke a pozostalej rodine.