Predsedníctvo

predseda

Pavol Paračka

tel.: 09610 51951

pošli správu

 

podpredseda

Roman Laco

tel.: 09610 51954

pošli správu

podpredseda

Igor Rohár

tel.: 09610 51953

pošli správu

podpredseda

Marián Mikula

tel.: 09610 51958

pošli správu

tajomníčka

Katarína Balážová

tel.: 09610 51950

pošli správu

predseda Rady útvarov ministerstva a Policajného zboru

Michal Bogyai

pošli správu

predseda Krajskej rady v Bratislave

Marcel Paška

tel.: 09610 35657

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trnave

Martin Mlynárik

tel.: 09611 23400

pošli správu

predseda Krajskej rady v Nitre

Pavel Čerňan

tel.: 09613 53525

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trenčíne

Rastislav Gašpar

tel.: 09612 43311

pošli správu

predseda Krajskej rady v Žiline

Dušan Sňahničan

tel.: 09614 02140

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Banskej Bystrici

Zuzana Kochlicová

tel.: 09616 05440

pošli správu

predseda Krajskej rady v Prešove

Ľubomír Faltín

tel.: 09618 93345

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Košiciach

Mária Molnárová

tel.: 09619 26080

pošli správu

zástupca občianskych zamestnancov

Zdenko Kristin

tel.: 09610 43000

pošli správu

 

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2020

06.-07. 02. 2020 Predsedníctvo OZP v SR
26. 03. 2020 Predsedníctvo OZP v SR – zrušené
27. 03. 2020
Rada predsedov ZO OZP v SR – zrušené
21.-22. 05. 2020 (zmena zo 14.-15. 05. 2020) Predsedníctvo OZP v SR
18. 06. 2020 Predsedníctvo OZP v SR
19. 06. 2020 Rada predsedov ZO OZP v SR
24. 09. 2020 Predsedníctvo OZP v SR
25. 09. 2020 Rada predsedov ZO OZP v SR
05.-06. 11. 2020 Predsedníctvo OZP v SR
03. 12. 2020 Predsedníctvo OZP v SR
03.-04. 12. 2020 Rada predsedov ZO OZP v SR