Predsedníctvo

predseda

Marián Magdoško

tel.: 09610 51951

pošli správu

podpredseda

Roman Laco

tel.: 09610 51954

pošli správu

podpredseda

Viktor Kiss

tel.: 09610 51958

pošli správu

podpredseda

Pavol Michalík

tel.: 09610 51953

pošli správu

tajomníčka

Katarína Balážová

tel.: 09610 51950

pošli správu

predseda Rady útvarov ministerstva a Policajného zboru

Michal Bogyai

pošli správu

predseda Krajskej rady v Bratislave

Marcel Paška

tel.: 09610 35657

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trnave

Martin Mlynárik

tel.: 09611 23400

pošli správu

predseda Krajskej rady v Nitre

Pavol Čerňan

tel.: 09613 53525

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trenčíne

Rastislav Gašpar

tel.: 09612 43311

pošli správu

predseda Krajskej rady v Žiline

Dušan Sňahničan

tel.: 09614 02140

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Banskej Bystrici

Zuzana Kochlicová

tel.: 09616 05440

pošli správu

predseda Krajskej rady v Prešove

Andrej Ufnár

tel.: 09618 53112

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Košiciach

Mária Molnárová

tel.: 09619 26080

pošli správu

zástupkyňa občianskych zamestnancov

Ľudmila Ptáková

tel.: 09619 54040

pošli správu

 

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2018

15. 02. 2018 – 16. 02. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
21. 03. 2018 (zmena z 22. 03. 2018) Predsedníctvo OZP v SR
22. 03. 2018 (zmena z 23. 03. 2018)
Rada predsedov OZP v SR
10.-11. 05. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
21. 06. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
22. 06. 2018 Rada predsedov OZP v SR
27. 09. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
28. 09. 2018 Rada predsedov OZP v SR
08.-09. 11. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
04. 12. 2018 Predsedníctvo OZP v SR
04.-05. 12. 2018 Rada predsedov OZP v SR