Predsedníctvo

predseda

Pavol Paračka

tel.: 09610 51951

pošli správu

 

podpredseda

Roman Laco

tel.: 09610 51954

pošli správu

podpredseda

Peter Jakubík

tel.: 09610 51958

pošli správu

podpredseda

Ján Filip

tel.: 09610 51953

pošli správu

tajomníčka

Kristína Figurová

tel.: 09610 51950

pošli správu

predseda Rady útvarov ministerstva a Policajného zboru

Michal Bogyai

pošli správu

predseda Krajskej rady v Bratislave

Marcel Paška

tel.: 09610 35657

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trnave

Martin Mlynárik

tel.: 09611 23400

pošli správu

predseda Krajskej rady v Nitre

Pavel Čerňan

tel.: 09613 53525

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trenčíne

Rastislav Gašpar

tel.: 09612 43311

pošli správu

predseda Krajskej rady v Žiline

Dušan Sňahničan

tel.: 09614 02140

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Banskej Bystrici

Zuzana Kochlicová

tel.: 09616 05440

pošli správu

predseda Krajskej rady v Prešove

Ľubomír Faltín

tel.: 09618 93345

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Košiciach

Mária Molnárová

tel.: 09619 26080

pošli správu

zástupca občianskych zamestnancov

Zdenko Kristin

tel.: 09610 43000

pošli správu

 

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2022

09.-10.02.2023 Predsedníctvo OZP v SR
23.03.2023 Predsedníctvo OZP v SR
24.03.2023 Rada predsedov ZO OZP v SR
11.–12.05.2023 Predsedníctvo OZP v SR
22.06.2023 Predsedníctvo OZP v SR
23.06.2023 Rada predsedov ZO OZP v SR
13.09.2023 Predsedníctvo OZP v SR
14.09.2023 Rada predsedov ZO OZP v SR
09.–10.11.2023 Predsedníctvo OZP v SR
07.12.2022  Predsedníctvo OZP v SR 
08.12.2022 Rada predsedov ZO OZP v SR