Predsedníctvo

predseda

Viktor Kiss

tel.: 09610 51951

pošli správu

podpredseda

Roman Laco

tel.: 09610 51954

pošli správu

podpredseda

Pavol Paračka

tel.: 09610 51958

pošli správu

podpredseda

Pavol Michalík

tel.: 09610 51953

pošli správu

tajomníčka

Katarína Balážová

tel.: 09610 51950

pošli správu

predseda Rady útvarov ministerstva a Policajného zboru

Michal Bogyai

pošli správu

predseda Krajskej rady v Bratislave

Marcel Paška

tel.: 09610 35657

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trnave

Martin Mlynárik

tel.: 09611 23400

pošli správu

predseda Krajskej rady v Nitre

Pavel Čerňan

tel.: 09613 53525

pošli správu

predseda Krajskej rady v Trenčíne

Rastislav Gašpar

tel.: 09612 43311

pošli správu

predseda Krajskej rady v Žiline

Dušan Sňahničan

tel.: 09614 02140

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Banskej Bystrici

Zuzana Kochlicová

tel.: 09616 05440

pošli správu

predseda Krajskej rady v Prešove

Ľubomír Faltín

tel.: 09618 93345

pošli správu

predsedníčka Krajskej rady v Košiciach

Mária Molnárová

tel.: 09619 26080

pošli správu

zástupkyňa občianskych zamestnancov

Ľudmila Ptáková

tel.: 09619 54040

pošli správu

 

Plán zasadnutí OZP v SR na rok 2019

14.-15. 02. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
26. 03. 2019 (zmena z 28. 03. 2019) Predsedníctvo OZP v SR
27. 03. 2019 (zmena z 29. 03. 2019)
Rada predsedov OZP v SR
15.-16. 05. 2019 (zmena zo 16.-17. 05. 2019) Predsedníctvo OZP v SR
20. 06. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
20.-21. 06. 2019 Rada predsedov OZP v SR
26. 09. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
27. 09. 2019 Rada predsedov OZP v SR
21.-22. 10. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
06.-07. 11. 2019 (zmena z 07.-08. 11. 2019) Kongres OZP v SR
03. 12. 2019 Predsedníctvo OZP v SR
03.-04. 12. 2019 Rada predsedov OZP v SR