Vedenie OZP v SR

predseda

pplk. Mgr. Pavol Paračka

tel: 09610 51951

mobil: 0905 408 797

pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Roman Laco

tel: 09610 51954

mobil: 0905 510 016

pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Igor Rohár tel: 09610 51953 mobil: 0907 484 756 pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Marián Mikula tel: 09610 51958 mobil: 0903 385 104 pošli správu

tajomníčka

Katarína Balážová

tel: 09610 51950

 

pošli správu

inšpektorka BOZP,
pomocná ekonomická činnosť

Mgr. Nikola Kvetková

tel: 09610 51952

  pošli správu

redakcia novín Polícia

       pošli správu