Vedenie OZP v SR

predseda

pplk. Mgr. Pavol Paračka

tel: 09610 51951

mobil: 0905 408 797

pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Roman Laco

tel: 09610 51954

mobil: 0905 510 016

pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Igor Rohár

tel: 09610 51953

mobil: 0907 484 756

pošli správu

podpredseda

pplk. Mgr. Marián Mikula

tel: 09610 51958

mobil: 0903 385 104

pošli správu

tajomníčka

Kristína Figurová

tel: 09610 51950

 

pošli správu

inšpektorka BOZP,
pomocná ekonomická činnosť

Mgr. Nikola Kvetková

tel: 09610 51952

 

pošli správu

redakcia novín Polícia

       

pošli správu