Majstrovstvá MV SR a PZ v STOLNOM TENISE a turnaj jednotlivcov o „PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE“