Marián Magdoško – nový prezident KOZ SR

Dňa 21. 11. 2018 sa uskutočnil Snem Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR), ktorého hlavným bodom bola voľba jej nového prezidenta. Za nového prezidenta KOZ SR bol zvolený kandidát Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (OZP v SR) a zároveň náš predseda Marián Magdoško. Prejavenie dôvery Mariánovi Magdoškovi delegátmi snemu dokazuje vysoký rešpekt k OZP v SR a jeho postavenie medzi ostatnými odborovými zväzmi.

„Medzi moje priority, rovnako ako je tomu aj v pozícii predsedu OZP v SR, bude naďalej patriť zvyšovanie kvality života a životnej úrovne všetkých zamestnancov, ich platov a miezd v úzkej previazanosti na zvyšovanie minimálnej mzdy, skvalitňovanie pracovného prostredia a BOZP, aktuálne v snahe dosiahnuť zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov všetkých odvetví, preto sa aj ja budem usilovať o vyvážený prístup k problematike výrobných, ako aj nevýrobných odborových zväzov,“ uviedol Marián Magdoško.

Nový prezident KOZ SR Marián Magdoško a viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
Snem KOZ SR.