Medzinárodný deň žien

🌹Ženy majú svoje pevné miesto v polícií, ale aj v civilných častiach ministerstva vnútra.
 Chcel by som preto v dnešný deň oceniť vašu nezastupiteľnú úlohu pri výkone nášho neľahkého poslania. Ďakujeme Vám!
 
Je potrebné si pripomenúť aj pôvodný odkaz tohto sviatku, ktorý sa viaže k protestu newyorských žien za lepšie pracovné podmienky a mzdy. Tieto požiadavky sú stále aktuálne a OZP v SR bude preto naďalej tvrdo pracovať na ich presadzovaní.
 
V mene Odborového zväzu polície v Slovenskej republike želám všetkým našim ženám – odborárkam krásny Medzinárodný deň žien.
Plk. Mgr. Pavol Paračka – predseda OZP v SR